Nu krävs ett anständigt samarbete i regionen

Väljarna har sagt sitt. Det rödgröna blocket är det största. ”Ska vi klara att lösa sjukvårdens problem krävs att anständiga partier går samman till en stabil politisk ledning”, kommenterar Helen Eliasson (S), gruppledare för socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

– När rösterna nu är sluträknade kan vi konstatera att de rödgröna partierna är det starkaste blocket. Och vi socialdemokrater är fortsatt största parti i samtliga valkretsar, konstaterar Helen Eliasson (S).
Men valet innebar också att inget block har majoritet. SD:s stärkta position i regionpolitiken ställer krav på samarbete mellan de anständiga partierna.
– Vi måste ha patienternas och personalens främsta för ögonen, och skapa stabilitet och långsiktighet. Ska vi klara att säkra en jämlik, rättvis och trygg vård krävs lyhördhet och kompromissvilja över partigränserna. Vi socialdemokrater är garant för att inte ge SD inflytande och vi utgår från att de partier som i valrörelsen lovade sina väljare att inte sätta sig i beroendeställning av SD:s stöd står fast vid sina löften, säger Helen Eliasson.


Helen Eliasson (S)

 

Fakta: Så fördelas mandaten i Västra Götalandsregionen

Parti Mandat 2018 Jmf 2014
Moderaterna 28 -5
Centerpartiet 12 +2
Liberalerna 10 -1
Kristdemokraterna 11 +2
Socialdemokraterna 41 -5
Vänsterpartiet 15 +2
Miljöpartiet 7 -6
Sverigedemokraterna 20 +6
Demokraterna 5 +5
Totalt antal mandat 149

 

facebook Twitter Email