Marknaden ska inte diktera villkoren för sjukvården!

"Vi socialdemokrater står fast vid att samma avtalsvillkor ska gälla alla vårdgivare som upphandlas. Om marknaden inte är intresserad av att följa gällande spelregler är det inte spelreglerna som ska ändras. ", skriver Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, och Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Lundby sjukhus är ett mycket välfungerande sjukhus. Patienterna är nöjda och vården är som ges är högkvalitativ. Det råder ingen tvekan om att det fyller en viktig funktion och att människorna på Hisingen behöver sitt sjukhus. Men det är inte rimligt att patienterna tas som gisslan för att ge särskilda fördelar åt ett enskilt, multinationellt, vårdföretag.

Capio (tidigare Bure Hälsa och Sjukvård) har drivit Lundby sjukhus sedan 1994. Och gjort det med den äran. Därför kom beskedet att företaget – som såldes förra året och numera ägs av en multinationell riskkapitalkoncern – inte längre var intresserat att driva sjukhuset. Såvida man inte fick ändrade avtalsvillkor. De villkor som Capio erbjöds är samma villkor som tidigare, och samma som finns i upphandlingar av vård i hela Västra Götalandsregionen. Den stora stötestenen är karenstid för personal som jobbat i regionens sjukvård. Det villkoret finns för att inte riskera att en enskild vårdgivare ska åderlåta den offentliga vården, till exempel med särskilt förmånliga nyanställningserbjudanden, och orsaka att vårdcentraler och akutsjukhusen med kort varsel ställs utan möjlighet att fullfölja sina uppdrag.

Vi ser att värdet av Lundby sjukhus knappast kan överdrivas.

Efter Capios nej gick en anbudsförfrågan ut. När tiden gått ut strax före sommaren hade inte ett enda privat företag visat intresse. Upphandlingen avbröts därför. Vi socialdemokrater krävde då att regionen återtar driften i egen regi, för att säkra sjukhuset fortsatta existens. Vi ser att värdet av Lundby sjukhus knappast kan överdrivas. Det handlar dels om Hisingsbornas möjlighet till bra och nära vård, dels om den avlastning som sjukhuset innebär för redan hårt ansträngda Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Men det borgerliga styret, tillsammans med SD, vill annorlunda. Vid mötet med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 29 augusti röstade de för att ett nytt underlag för anbud ska tas fram, med villkor helt anpassade efter Capio. För oss socialdemokrater är det helt främmande att låta multinationell vårdkoncern diktera villkoren för den svenska sjukvården. Vår hälso- och sjukvård är lagbunden och ska bygga på människors behov, inte på marknadens våta drömmar.

För oss socialdemokrater är det helt främmande att låta en multinationell vårdkoncern diktera villkoren för den svenska sjukvården.

Vi socialdemokrater står fast vid att samma avtalsvillkor ska gälla alla vårdgivare som upphandlas. Om marknaden inte är intresserad av att följa gällande spelregler är det inte spelreglerna som ska ändras. Om ingen privat vårdgivare vill driva Lundby sjukhus med de fullt rimliga villkor som det alltid tidigare rått politisk enighet kring måste Västra Götalandsregionen åter ta över driften för sjukhuset.

Håkan Linnarsson (S)
Ann-Christine Andersson (S)
facebook Twitter Email