HPV-vaccination välkommen satsning för jämlik hälsa

”Vi välkomnar beskedet från den socialdemokratiskt ledda regeringen om en satsning på ett nationellt program för HPV-vaccination även för pojkar. Det är ett viktigt steg i kampen mot cancer och också en insats helt i linje med socialdemokratins mål om en jämlik och rättvis vård”.

Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan socialminister Lena Hallengren (S) och regeringen i dag aviserat att man avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar.

Genom införandet beräknas ytterligare cirka 130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen. Vaccinationerna bedöms kunna börja ske hösten 2020.

HPV står för humant papillomvirus. Det finns över 200 olika typer av HPV där vissa typer orsakar vårtor och vissa typer på lång sikt kan orsaka cancer. För flickor mellan 10 och 12 år har sedan 2010 vaccinerats mot HPV 16 och 18, som tillsammans orsakar cirka 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.

– Det här är ett klokt och välkommet beslut. Det räddar liv och vi måste tillsammans göra allt vi kan för att förebygga cancer, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)

 

Läs mer om satsningen på HPV-vaccination

facebook Twitter Email