Hisingsbornas behov av vård går före marknadens krav!

Människorna på Hisingen behöver sitt sjukhus. Men det är inte rimligt att de tas som gisslan för att ge fördelar åt ett enskilt, multinationellt, vårdföretag. Istället bör regionen förbereda för att åter göra Lundby till ett offentligt drivet sjukhus.

Det menar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som vid kommande möte med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd kommer att ställa krav på att regionen, parallellt med en ny upphandlingsvända, vidtar alla åtgärder som krävs för att förbereda för ett offentligt övertagande av sjukhuset.

Capio (tidigare Bure Hälsa och Sjukvård) har drivit Lundby sjukhus sedan 1994. Och gjort det med den äran. Därför kom beskedet att Capio – som sedan förra året bytt ägare och numera drivs av en multinationell koncern – inte längre var intresserad att driva sjukhuset, när ny avtalsperiod skulle skrivas.

Under våren gick därför en anbudsförfrågan ut. När tiden gått ut hade inget – noll – anbud kommit in. Upphandlingen avbröts därför.

– Inte ens Capio la något anbud. De diskussioner som förts med Capio har inte heller gett resultat, säger Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg.

Capios nej kom sedan företaget inte fick igenom ändrade avtalsvillkor, bland annat karenstid för offentligt anställd personal. Det är villkor som finns i samtliga upphandlingar av verksamheter i hela Västra Götalandsregionen.

Det här enbart ett fulspel med politiska förtecken, med Lundbys patienter som gisslan

– Vi kan inte hamna i ett läge när upphandlingsvillkoren dikteras av företag på marknaden, hur gärna såväl Capio som regionens moderatledda majoritet än vill det. Det här enbart ett fulspel med politiska förtecken, med Lundbys patienter som gisslan, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Mot bakgrund av det obefintliga intresset hos marknaden att driva Lundby utifrån gällande avtalsvillkor krävde Socialdemokraterna att sjukhuset åter övergår i offentlig drift. För Hisingsborna behöver sitt sjukhus, menar Ann-Christine Andersson (S):

– Sjukvården i Västra Götalandsregionen ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig, men idag ser vi att Göteborgs sjukvård har stora problem med långa köer och tillgänglighet. Lundby sjukhus är därför en viktig del för att tillhandahålla en god vård för medborgarna i Göteborg.

Men det politiska styret – M, L, C, KD och MP – i regionen är måttligt intresserat av ett offentligt övertagande. Istället vill de köra en vända upphandling till under hösten.

Då öppnar vi Pandoras ask för att låta villkoren för sjukvården helt dikteras av marknaden och det är ett vägval vi socialdemokrater definitivt säger nej till

– Jag har svårt att se vad de kan vinna på det. Såvida inte avtalsvillkoren ändras för att anpassa dem till Capios krav. Och då är vi farligt ute. Då öppnar vi Pandoras ask för att låta villkoren för sjukvården helt dikteras av marknaden och det är ett vägval vi socialdemokrater definitivt säger nej till, säger Ann-Christine Andersson (S).

Tiden börjar rinna ut för Lundby och dess patienter. Därför kommer socialdemokraterna i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd vid mötet nästa vecka ställa krav på att om ett nytt försök till upphandling ska göras måste regionen parallellt förbereda sig på ett övertagande.

– Vi socialdemokrater vill inte att göteborgarna hamnar i ett läge där de inte kan få den vård som de är i behov av. Vår sjukvårdspolitik syftar till att gynna invånarna på bästa vis, inte kratta manegen för företag på vårdmarknaden, säger Håkan Linnarsson (S).

Håkan Linnarsson (S)
Ann-Christine Andersson (S)
facebook Twitter Email