Försämringen av cancervården i regionen är alarmerande!

Västra Götalandsregionen har i dag landets längsta väntetid till bröstcanceroperation och når inte heller ett enda av målen för behandling av prostatacancer, visar en färsk rapport från Cancervården. Det är en påtaglig försämring sedan regionens borgerliga koalition tog över efter valet 2014. "Det är fullkomligt oacceptabelt att människor med dödliga sjukdomar ska tvingas vänta allt längre tid på operation eller behandling som är avgörande för deras överlevnad", säger Helén Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Den svenska cancervården är i världsklass. Forskning och utveckling har lett till att allt fler drabbade överlever och övervinner sin cancersjukdom. Tidig upptäckt och behandling är avgörande faktorer i detta sammanhang.

Men vårdens villkor är inte jämlika. Och i Västra Götalandsregionen är det tydliga försämringar för en rad cancerdiagnoser. Andelen kvinnor med bröstcancer som får operation inom 90 dagar har nästan halverats på bara två år, från 46 procent till 24 procent. Och än värre ser det ut när det gäller behandling av prostatacancer.

I december 2014 var måluppfyllelsen (inom 90 dagar) för behandling/operation av prostataförstoring 83 procent. 2 av 3 köande hade väntat under 60 dagar, 45 stycken hade väntat mer än 90 dagar. I december 2018, fyra år efter det borgerliga maktövertagandet i regionen, var läget det omvända: bara lite drygt hälften av patienterna (59 procent) fick operation eller behandling inom 90 dagar. Antalet som väntat i mer än 90 dagar har nästan tredubblats, 121 stycken, och närmare 2 av 3 hade väntat mer än 60 dagar.

– Patienterna får betala ett oerhört högt pris för att det moderatledda regionstyret har tappat greppet om sjukvården. På område efter område ser vi konsekvenserna av att den långsiktiga basfinansieringen, som är nödvändig för sjukvården, inte är tillräcklig. Det leder till allvarliga konsekvenser för den högspecialiserade vården, som därför inte ges resurser nog att klara sina uppdrag, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition och partiets talesperson i sjukvårdsfrågor.

Tack vare att regionens styrande borgerliga koalition sedan valet är i minoritet ser Socialdemokraterna ut att få igenom ett av sina krav, ett PSA-provprogram, som gäller tidig upptäckt av prostatacancer.

– Det är bra. Det behövs. Tidig upptäckt ökar överlevnaden påtagligt. Men det förutsätter också att vårdkedjan efter upptäckt fungerar. Så är inte fallet i dag.

– Det här är ingen ”lyxkonsumtion” av sjukvård – cancervården handlar om liv eller död. Den kan inte vänta, säger Håkan Linnarsson (S).

Rapporten väcker många frågor som Socialdemokraterna kommer att lyfta och kräva svar på, säger Helén Eliasson (S):

– Den S-ledda regeringen har de senaste åren satsat en halv miljard årligen på cancervården, med målet att korta väntetiderna. Det är inte utan att man frågar sig hur regionen använt dessa medel. Nu måste ledningen skyndsamt följa upp dessa dystra siffror och ge vården de verktyg och resurser som krävs.

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

Källor:
Cancerfondens rapport för Västra Götaland
 https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/vard/regionala-skillnader/vastra

Väntetider i vården  
https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Vastra-Gotalands/SpecialiseradOperation/

Cancercentrum
 https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardforlopp-brostcancer/redovisning-vantetid/

 

 

facebook Twitter Email