”En M-ledd minoritet gagnar inte patienter och personal”

Valresultatet visade att väljarna vill ha en röd-grön regionpolitik, med fokus på jämlik hälso- och sjukvård och ett tydligt stad-och-land-perspektiv. I samtal mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet finns en samsyn om att ett blocköverskridande samarbete, där SD:s vågmästarroll begränsas, vore det bästa för regionen. ”Dessvärre möts detta med kalla handen från Centern och Liberalerna. Jag kan bara beklaga det tydliga ointresse som finns hos dessa partier i en tid då sjukvårdens utmaningar kräver samarbete, inte konstellationer som riskerar att orsaka splittring”, säger Helén Eliasson, gruppledare för S i Västra Götalandsregionen,

Väljarnas dom över den moderatledda sjukvårdspolitiken i Västra Götalandsregionen blev hård. Precis som på nationell nivå fick inget block av egen kraft majoritet. Socialdemokraterna i regionen, som under alla år har samverkat med andra partier – även över blockgränsen – försöker fortfarande aktivt hitta lösningar på det komplicerade läget.

– Vi är villiga att diskutera, kompromissa och föra konstruktiva samtal för att hitta gemensamma lösningar för regionens framtid. Men tyvärr finns inte det intresset hos de borgerliga partierna, säger Helén Eliasson (S).

Utöver Miljöpartiet har samtal förts främst med Centern och Liberalerna.

– Det är beklagligt att dessa partier, som i valet så tydligt markerade var anständighetens gräns går, nu struntar i löftena till sina väljare om de medvetet sätter sig i ett minoritetsstyre som direkt eller indirekt blir helt beroende av SD, säger Helén Eliasson (S).

En avgörande fråga för Västra Götalandsregionen är sjukvårdens utmaningar och medarbetarnas förutsättningar att göra ett bra jobb. Regionen står inför många viktiga beslut. För att klara detta behövs sammanhållning och en stark, blocköverskridande, majoritet, inte ett svagt minoritetsstyre, menar hon:

– Det behövs ett lag som gemensamt kämpar för en jämlik sjukvård, en kollektivtrafik som är prisvärd och som tar ansvar för stad och land. Alternativet är splittring genom beroende av SD. Vi har inte gett upp våra förhoppningar på en stabil samsyn över blockgränsen med regionens bästa för ögonen. Vi kan mycket väl tänka oss att göra överenskommelser över blockgränsen i frågor som gagnar patienter och personal och för att ge sjukvården bättre ekonomiska villkor och manöverutrymme. Men vi kommer inte att agera stödparti åt en M-ledd minoritet som medvetet väljer att göra sig beroende av SD.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta sin valtekniska samverkan med Vänsterpartiet. Detta innebär att det M-ledda styret utgör en minoritet såväl i regionstyrelsen som i regionfullmäktige och flertalet styrelser och nämnder.

– Vi sa det innan valet och det tål att upprepas: Socialdemokraterna är garanten för att inte ge Sverigedemokraterna inflytande och makt. Det står vi fast vid, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
facebook Twitter Email