En blågrön privatiseringsfeber gynnar varken vård eller mödrar

När allt är privatiserat – vad händer då med den valfrihet som den moderatledda majoriteten säger sig värna om? Det undrar Janette Olsson (S), 2:e vice ordförande i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Michael Melby (S), vice ordförande i styrelsen för beställd primärvård samt regionrådet Lena Hult (S), sedan den moderatledda majoriteten nekar Närhälsan att delta i den upphandling av mödrahälsovård som ska göras i Västra området.

Nu ska det köpas privat vård igen! Mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn ska upphandlas och den moderatledda majoritetens är tydlig med att det inte ens ska undersökas om den egna regionens vård, Närhälsan, kan fortsätta att ta hand om de blivande mödrarna. Det måste vara privat, punkt. Att det kan bli dyrare för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden verkar inte bekymra majoriteten, trots att just den här nämnden redan har det största underskottet av hälso- och sjukvårdsnämnderna – ett underskott som inte ens börjat att hanteras.

Mödra- och barnhälsovården i Västra Götaland är i världsklass. Den kännetecknas av hög kvalitet, kunniga medarbetare och god tillgänglighet. En undersökning som Närhälsan gjorde nyligen visar att i stort sett samtliga (97-99 procent) som besökte en barnmorskemottagning under perioden var nöjda med sitt besök, vården, informationen och personalen. Men istället för att lägga kraft och resurser på den vård som inte fungerar väljer den moderatledda regionmajoriteten att fullfölja sitt ideologiskt betingade privatiseringsexperiment. Det är inte att ta ansvar!

Vi har idag privata leverantörer av mödrahälsovård på några ställen, men när avtalstiden löper ut måste ny upphandling göras. Att då stänga ute den egna verksamheten, som bedriver en bevisat högklassig mödrahälsovård, och neka den att visa hur den skulle kunna sköta uppdraget är overkligt illa. Inom näringslivet är det rutin att den egna verksamheten benchmarkas och jämförs mot andra för att se vad som kan förbättras, men det tycks inte ledamöterna i det moderatledda regionstyret vara intresserade av. För dem handlar det inte om förbättringar, utan det är själva privatiseringen som är det viktiga.

Vi socialdemokrater yrkade självklart på att vår egen verksamhet också måste tillfrågas, men M-ledningen, med MP i släptåg, vägrade. Att inte låta Närhälsan få agera på samma sätt och med samma villkor som de privata företagen är oförsvarligt och synnerligen nonchalant, såväl mot personalen som mot alla de blivande mödrar som nu kommer att förlora ”sin” barnmorska och mödravårdscentral. Och när allt är privatiserat – vad händer då med den valfrihet som den moderatledda majoriteten säger sig värna om?

En hållbar och jämlik välfärd, vård och omsorg står högst upp på den socialdemokratiska agendan. Det kräver målmedvetna satsningar, inte minst på personalen så att de orkar och vill jobba hos oss. Att lägga pengar på att privatisera för privatiseringens skull ingår inte i det uppdraget.

facebook Twitter Email