M-ledda regionmajoriteten har tappat greppet om personalsituationen

4 nya sjuksköterskor mot över 400 fler administratörer det senaste året – siffrorna över personalläget i regionen är ett tydligt tecken på att den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen har tappat greppet över personalsituationen, anser Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna, och Karin Engdahl (S), regionråd i opposition och talesperson i personalfrågor.

Regionen har omkring 11 000 sjuksköterskor. Den ökning med 4 på helår som skett innebär i princip plus minus noll, konstaterar Helen Eliasson (S):

– Det här räcker inte. Det är bristen på sjuksköterskor som gör att vi får ställa in operationer och inte kan bemanna alla de vårdplatser som behövs.

I siffrorna finns också en stor kompetensförlust.

– Det här är ett netto; plus 4 sjuksköterskor är summan av de som slutat och nya som börjat. Det betyder en omfattande förlust av viktig kunskap. Kostnaderna för personalomsättningen oroar också. Det handlar om närmare 900 miljoner kronor per år. Det är pengar som istället borde läggas på att förbättra villkoren för vårdpersonalen, så att människor vill jobba kvar, säger Karin Engdahl (S).

Att administrativ personal ökar behöver absolut inte vara dåligt. Det gäller inte minst i vården. Fler medicinska sekreterare behövs för att frigöra tid för patientnära arbete. Det som oroar är istället den stora ökningen av annan administrativ personal.

– Det hade varit mer acceptabelt om målet om minskad inhyrning av konsulter hade uppfyllts, men så är det inte. Även de har ökat. Det tyder på att den moderata regionledningen har tappat greppet om personalsituationen, säger Helen Eliasson (S).

facebook Twitter Email