Borgerliga regionstyret sa nej till lättnader för sjukhusen

Det blev nej till det socialdemokratiska förslaget att avskriva sjukhusens underskott. Varken de borgerliga eller SD stödde yrkandet, när frågan togs upp vid dagens regionstyrelsemöte.

Med rösterna 7-6 och 2 nedlagda gick sjukhusen i dag miste om att få en nystart, genom att få gamla underskott avskrivna, så som Socialdemokraterna föreslagit.

– Beskedet från Johnny Magnusson & Co. var att avskrivna underskott leder till att sjukhusen tror att det är fritt fram att slösa. Vi kan bara beklaga att det borgerliga styret inte har mer förtroende för våra verksamheter och dess anställda än så. Även de borgerliga borde se det orealistiska i att sjukhusen ska klara av det här utan att det leder till försämringar för såväl patienter som personal. För, några förslag på hur köerna ska kortas, hur personalen ska kunna få en bättre arbetsmiljö eller hur tillgängligheten ska kunna öka samtidigt som såväl nya som gamla underskott ska sparas in, det har man inte, säger Helén Eliasson (S), gruppledare och vice ordförande i regionstyrelsen.

Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd, är också mycket besviken även på SD:s agerande:

Istället för att värna personalen
gör man det till ett politiskt spel.

– De säger en sak men agerar tvärtemot – det blev ytterst tydligt i dag. Istället för att värna personalen gör man det till ett politiskt spel. Men det här är inget spel för patienterna och personalen – för dem handlar det om deras liv och hälsa. Men för SD tycks en ny omgång ”five minutes of fame” och demonstration av sin vågmästarroll vara viktigare.

 

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

facebook Twitter Email