Ansvaret är ditt, Jonas – inte oppositionens!

"Att sitta på händerna i nästan fyra år och ibland i blindo stoppa in ett finger i verkligheten är ett dåligt ledarskap. Att efter en mandatperiod i majoritet skylla alla problem på oppositionen är ännu sämre. " Det skriver Jim Aleberg (S) och Janette Olsson (S) i en replik till hälso- och sjukvårdsstyrelsens liberale ordförande, sedan denne i debattartikel gått till generalangrepp på Socialdemokraterna i regionen i en debattartikel i GT.

När man själv har lite att komma med är klassisk retorik att sätta ljuset på motståndarens brister. Den enda förslag vi kan hitta i Jonas Anderssons (L) debattartikel är att han tycker att bara den vårdpersonal som har de vassaste armbågarna, är hett eftertraktad och har möjlighet att ofta flytta förtjänar högre lön. Alla andra får skylla sig själva. Det är ett skamligt sätt att se på människor! Självklart ska kompetens synas i lönekuvertet, men inte på bekostnad av alla andra som jobbar i vården.

Istället för att ta ansvar för den personalpolitik han varit med att föra, i den M-ledda majoritet han ingår i, skyller han låga löner och dåliga arbetsvillkor på Socialdemokraterna, som är i opposition. Inte med ett ord nämner han att den S-budget som röstades ner av majoriteten, och honom själv, innehöll en halv miljard till höjda löner i vården. M-styret hade en bråkdel av summan och enbart till OB-tillägg. Inte heller nämner han att den budget han röstat igenom innehåller 0 (noll) kronor till potten för jämställda löner. S-budgeten innehåller 50 miljoner årligen. Vi har dessutom en låglönepott på 50 miljoner, eftersom vi ser att vissa grupper släpat efter extra mycket. Lika tyst är han om att M-styret även detta år ge sjukhusen sparkrav istället för uppräkning av budget i nivå med väntande och kända kostnader (ex centrala löneavtal). Detta trots att Västra Götalandsregionen har fått mer pengar den här mandatperioden än någonsin tidigare. Men istället för att stärka den egna vården och ge de anställda bättre villkor har skattepengar forsat ut till köp av privat vård och hyrpersonal. Det kostar två-tre gånger mera än den vård och personal man själv har. Vi kan inte se detta som annat än resultat av en ideologiskt betingad önskan om att låta riskkapitalister i allt högre grad ta del av sjukvården och skattepengarna. Ett sådant synsätt gagnar inte sjukvården, bara vårdprofitörer. Vi säger inte nej till privat- eller stiftelseägda vårdverksamheter. Det finns många goda exempel. Men vi säger nej till att öppna regionens bankvalv på vid gavel och säga ”varsågoda, ta det ni vill ha” till riskkapitalister.

Att sitta på händerna i nästan fyra år och ibland i blindo stoppa in ett finger i verkligheten är ett dåligt ledarskap. Att efter en mandatperiod i majoritet skylla alla problem på oppositionen är ännu sämre. Vi socialdemokrater har en tydlig plan att skapa en bra sjukvård med kortare vårdköer och med en syn på alla medarbetare som viktiga i vården. Fortsätt du, Jonas, att sitta på händerna så kan vi göra verkstad av våra idéer för en bättre sjukvård.

 

Jim Aleberg (S)
Janette Olsson (S)

 

facebook Twitter Email