Louise Åsenfors

E-post: louise.asenfors@vgregion.se
Mobil: 0702-00 99 99

Bostadsort: Uddevalla

  • Ersättare i regionstyrelsen
  • Ledamot i regionfullmäktige
  • Vice ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter
  • 2:e vice ordförande i servicenämnden


Varför är du socialdemokrat?
– Av ren tacksamhet för att Socialdemokraterna varit med och byggt upp ett samhälle som ger människor en andra och tredje chans i livet. Socialdemokratin har alltid stått för stöd för den lilla människan och skapat ett system som inte låter människor falla igenom.

Om du inte var politiker, vad skulle du vara då?
– Idag, om jag hade varit ung och valt om, så hade jag velat utbilda mig till snickare. Men jag är utbildad förskollärare och tjänstledig från Uddevalla kommun.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
– Demokratifrågan är den absolut viktigaste frågan för mig. Med de strömningar som finns i världen så är det så viktigt att återupprätta förtroendet för de demokratiska processerna. Demokrati har vi alltför länge uppfattat som självklart men den måste vi stå upp för varje dag!

Vad är du mest stolt över?
– Förutom barnen så är jag stolt över mitt politiska incitament i Uddevalla att lyfta den cirkustradition som vi har i Uddevalla kommun. Genom mitt engagemang där så finns nu både inriktningsbeslut om att inkludera cirkus i kulturskolan samt en förening som jobbar aktivt för att få till en cirkusskola.

Vad gör du helst en ledig dag?
– Sitta med fötterna i soffan, dricka en kopp pepparmyntste och läsa en god bok!

facebook Twitter Email