Kerstin Brunnström

E-post: Kerstin.Brunnstrom@vgregion.se
Mobil: 072-710 17 77

Bostadsort: Göteborg

  • 2:e vice ordförande i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen
  • Ledamot i Krisledningsnämnden
  • Ledamot i Regionstyrelsen
  • Representant i Östersjökommissionen o andra relevanta Östersjönätverk
  • Representant i Nordsjökommissionen
  • Ordförande i Conference of Peripheral Maritime Regions
  • Ersättare i Subkommittén Interreg IVB Nordsjönregionen
  • Ledamot i Socialdemokraternas RF-grupp
  • Ledamot i Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
  • Ledamot i Regionfullmäktige 2018-2022
facebook Twitter Email