Håkan Linnarsson

E-post: hakan.linnarsson@vgregion.se
Mobil: 0700-82 59 94

Bostadsort: Göteborg

  • Regionråd i opposition med övergripande ansvar för hälso- och sjukvård
  • Ledamot i regionstyrelsen
  • 2:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen
  • Ledamot i ägarutskottet
  • Ledamot i regionfullmäktige
  • Utöver regionala uppdrag bland annat även ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation


Varför är du socialdemokrat?

– Jag hatar orättvisor. Ett jämlikt samhälle gynnar alla, ojämlikhet drabbar på samma sätt alla.

Om du inte var politiker, vad skulle du vara då?
– Jag skulle arbeta med fastigheter och boende, är tjänstledig från mitt arbete som distriktschef på Bostads AB Poseidon.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
– Den jämlika hälsan. Ohälsa skapar fattigdom, fattigdom skapar ohälsa – det hänger ihop

Vad är du mest stolt över?
– Att vi efter många års arbete lyckades få till stånd Angereds Närsjukhus, som inte bara är ett nytt sjukhus, utan utvecklar nya sätt att arbeta med att minska skillnader i hälsa.

Vad gör du helst en ledig dag?
– Är med familjen eller tränar ju-jutsu.

Det finns pengar i regionen. De måste komma sjukvården till del. Hör Håkan förklara hur:

facebook Twitter Email