Bijan Zainali

E-post: bijan.zainali@vgregion.se
Mobil: 0705-88 70 69

Bostadsort: Trollhättan

  • Regionråd i opposition med övergripande ansvar för regionutveckling
  • Ledamot i regionstyrelsen
  • 2:e vice ordförande i regionutvecklingsnämnden
  • Ledamot i regionfullmäktige


Varför är du socialdemokrat?

– Den solidariska svenska modellen banade min väg till utbildning, jobb och oberoende. Jag vill arbeta för att bevara denna unika modell för kommande generationer. Jag vill stävja de krafter som numera ämnar rasera denna solidariska modell.

Om du inte var politiker vad skulle du vilja vara då?
– Jag hade fortsatt min civila karriär inom den kommunala sektorn, där jag sist hade en chefsbefattning.

Vilken är din viktigaste politiska fråga?
– Att alla oavsett bakgrund och social klass ska ha samma möjligheter att utvecklas och bli en del av samhället, fria ifrån diskriminering och särbehandling.

Vad är du mest stolt över?
– Personligt, att jag trots relativt sen ankomst till Sverige lyckats ha en fantastisk utveckling här i landet. Politiskt, att representera ett parti som byggt upp vår gemensamma välfärd och som fortfarande vill utveckla den.

Vad gör du helst en ledig dag?
– Längre promenader i naturen tillsammans med hustrun och fotografera, eller träna på gym.

facebook Twitter Email