Köfri vård – F.A.Q.

F.A.Q - snabba svar om vår sjukvårdspolitik!

Vad menar vi med köfri vård?

Att få bukt på den försämrade tillgängligheten, överbeläggningarna, de långa väntetiderna på akuterna och alla oacceptabla köer till vården är för oss socialdemokrater den viktigaste frågan för att nå en jämlik vård. Det ska inte spela någon roll var i regionen du bor – du ska ha rätt till nära vård, och att den prioriteras efter behov.

Hur ska vi möjliggöra det?

Vi ska göra satsningar som skapar förutsättningar att förbättra personalens löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö, som gör att vi kan anställa mer personal som kan bemanna fler vårdplatser.

Vill vi förstatliga vården?

Nej. Med statlig huvudman för sjukvården skulle lokalkännedomen minska och medborgarnas möjligheter att effektivt påverka den lokala och regionala vården i praktiken försvinna.

Den lokala demokratin är viktig för att sjukvården ska fungera. Med statlig styrning utmanas demokratin och administrationen växer och medborgarna får svårt att utkräva ansvar av de förtroendevalda. Omställningen av hälso- och sjukvården framöver kräver mer av lokal styrning.

Vad menar vi med att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden?

Vi vill stoppa vinstjakten i välfärden och se till att varje skattekrona går till det som de är ämnade för. Mer tillitsstyrning för personal, större fackligt inflytande i verksamheterna, stoppa privatiseringar av akutsjukhus och ta bort gräddfiler i vård och omsorg. Vi vill att kollektivavtal ska gälla alla anställda i offentligt finansierad välfärdsverksamhet – oavsett om utföraren är privat eller offentlig. Vi vill också att offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla alla anställda i välfärden. På så vis får vi en transparent och demokratiskt styrd sjukvård där vård efter behov går först – inte plånbok.

Vad menar vi med vård efter behov – inte plånbok?

Den som är i störst behov av att träffa en läkare, få en operation eller en behandling ska gå först, inte den som har råd att betala för en dyr vårdförsäkring. Dessa ”gräddfiler” blir allt vanligare idag och det krävs ett kraftfullt politiskt svar för att vända den utvecklingen. Vårt svar är att behov – inte marknad – ska styra den svenska vården.

Varför är köerna långa och vem är det som ansvarar för det?

Moderaterna har styrt regionen tillsammans med C, L, KD och MP i nästan 8 år och ansvarar för att köerna vuxit under sin tid vid makten. De långa köerna har uppstått av att de offentliga sjukhusen inte fått de pengar som behövs – som gjort att personalen fått löner under rikssnittet, vårdplatserna har minskat och arbetsmiljön blivit sämre. Det skapar längre vårdköer. Vi vill ge de offentliga sjukhusen rätt finansiering för att skapa möjligheter att bedriva ordentlig verksamhet, utan gräddfiler.

Finns det något tydligt exempel på vad ni menar med att de offentliga sjukhusen underfinansierats? 

Absolut! Här på bilden ser du exempel på hur pengarna från regeringen fördelades. Våra egna sjukhus är de sjukhus som regionen driver i egen regi där man inte får plocka ut vinst – där alla pengar som ”blir över” går tillbaka in i verksamheten. Några exempel är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus, NÄL i Trollhättan, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus.

Vill du läsa mer om vår sjukvårdspolitik? Klicka här!

facebook Twitter Email