Höj lönerna – F.A.Q.

F.A.Q. - fem snabba svar om hur vi vill höja lönerna!

Vill socialdemokraterna höja lönerna för sjukvårdspersonalen?

Ja! Det är en viktig del i att VGR som arbetsgivare är konkurrenskraftig.

Varför är det viktigt att höja lönerna?

Lön är en viktig faktor för att kunna rekrytera och behålla personal. Den ska vara konkurrenskraftig och jämställd. Idag skiljer det flera tusenlappar på att jobba i primärvården/kommun och i regionen. Så ska vi inte ha det. 

Hur mycket pengar vill ni avsätta i budgeten för att höja lönerna?

Så mycket som behövs så att verksamheterna kan rekrytera utifrån det behov av kompetens man har.

Hur mycket pengar kommer det att innebära för varje person i lönekuvertet?

Det kommer skilja sig från fall till fall eftersom det är parterna på arbetsmarknaden, den svenska modellen, som hanterar lönesättning och löneöversyn. Men målet är att Västra Götalandsregionen ska nå minst riksgenomsnittet för alla yrkesgrupper.

Varför har inte dessa lönesatsningar gjorts tidigare?

Moderaterna har styrt regionen tillsammans med C, L, KD och MP i nästan 8 år och ansvarar för fördelningen av pengar till verksamheterna. När de offentliga sjukhusen inte fått de pengar som behövs – har det lett till sparkrav som i sin tur lett till att personalen fått löner under rikssnittet, vårdplatserna har minskat och arbetsmiljön blivit sämre. Vi vill ge de offentliga sjukhusen rätt finansiering för att skapa möjligheter att bedriva ordentlig verksamhet.

Vill du veta mer om vår personalpolitik? Klicka här!

facebook Twitter Email