Aktuellt

Nya tumskruvar gynnar varken patienter eller personal

Sjukvården i Västra Götalandsregionen behöver en styrning och ledning som visar tilltro och inger förtroende, inte de nya tumskruvar och dolda sparbeting som den moderatledda majoriteten erbjuder. Det konstaterar Socialdemokraterna, efter dagens budgetdebatt i regionfullmäktige.
Läs mer

Historisk (S)atsning – för vårdens och människors skull

Nästa vecka är det dags för beslut om budget för 2018 i regionfullmäktige. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har föreslagit en mycket offensiv budget för 2018, där huvudlinjerna är: Säkra vården, stärk personalen och minska klyftorna, skriver S-regionråden Helen Eliasson, Karin Engdahl och Håkan Linnarsson i sin debattartikel.
Läs mer

Se till den som liten är

"Vi vill att Västra Götalandsregionen ska gå före och visa vägen för hur svenska myndigheter och organisationer kan samarbeta för barnens bästa och uppfylla barnkonventionens mål och artiklar." Det skriver regionråden Karin Engdahl (S) och Lena Hult (S) i sin debattartikel, om deras motion till regionfullmäktige om att införa ett regionalt barnrättsråd.

Det har hunnit gå 28 år sedan Sverige skrev under att följa FN:s barnkonvention. Trots att mycket har blivit bättre för våra yngsta – i Sverige liksom i hela världen – återstår ännu en hel del att lösa, även här på hemmaplan. Och det tycks som att det krävs bindande krav för att nå hela…

Läs mer

En historisk satsning på personal i S-budgeten

En halv miljard till höjda löner i vården, en extra låglönesatsning på 70 miljoner kronor, utglesning av helgtjänstgöring och insatser för bättre arbetsmiljö – det är några av de viktigaste kraven Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen för fram i sin budget för 2018 och plan för kommande år.
Läs mer

Regionen behöver litteratur på recept

En god bok kan vara en väg framåt för många. Det gäller inte minst sjuka. ”Konceptet kallas biblioterapi och är något som behövs i regionen”, anser de socialdemokratiska regionråden Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S).

Deras önskemål om ett pilotprojekt i regionen för de fram i en motion, som de lämnade till regionfullmäktiges majmöte.

Läs mer

Vår satsning på personal och patienter fortsätter

"I budget för 2018 fortsätter vi att föreslå nödvändiga insatser för medarbetarna. Satsningarna underlättas av de många hundra miljoner som kommit i nya statsbidrag genom den S-ledda regeringen." Det skriver regionråden Helen Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, och Karin Engdahl (S), vice ordförande i personalutskottet i sin debattartikel.

På måndag kommer ska den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen presentera sitt budgetförslag för 2018. Inom kort kommer det socialdemokratiska budgetförslaget också att presenteras, men redan nu är det klart att satsningarna på personal och vård fortsätter.

Läs mer
facebook Twitter Email