S vill ha svar: ”Varför förhalar M-styret beslut om närakuter i hela regionen?”

Är den moderatledda majoriteten inte längre intresserad av att omställningen av vården sker i bred politisk samverkan? Och vad är det för intressen som ligger bakom den förhalning av närakuter som pågår? Det är frågor vill Socialdemokraterna ha svar på vid regionfullmäktige i morgon, tisdag.
Läs mer

S-regeringen gör halvmiljardsatsning på vårdpersonal i VGR

Nu är det klart att den S-ledda regeringen skickar närmare en halv miljard i nya statsbidrag för 2018 till personalsatsningar i Västra Götalandsregionen. ”Det här är mycket välkomna pengar! Vårdpersonalens villkor måste förbättras. Nu ska vi kämpa för att regionens moderatledda majoritet också för ut pengarna till verksamheterna, och inte samlar dem på hög”, kommenterar Karin Engdahl (S), regionråd i opposition och vice ordförande i regionens personalutskott.
Läs mer

Barn och föräldrar får ta smällen när tandreglering blir affärsområde

Den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen är ute på ideologiskt betingad privatiseringsmarsch igen. Denna gång är det tandregleringen som ska säljas ut. Det ska ske trots att en marknadslösning för tandregleringen riskerar att få långtgående konsekvenser för framförallt barn utanför de större städerna i Västra Götalandsregionen, skriver Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, i sin debattartikel.

Med två dagars varsel inför hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte den 19 december meddelande den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen att man tänker sälja ut och privatisera tandregleringen i regionen. Det meddelades utan att vederbörlig analys gjorts kring konsekvenser för patienter och personal, ingen granskning hade gjorts kring de risker med sönderslagna vårdkedjor som finns, ingen…

Läs mer

Eftertanke och politisk samverkan är grundbultar i omställningen av vården

Regionens sjukhus är överbelastade och akutvården behöver föras närmare människorna. Genom en bred politisk överenskommelse kan vi skapa en tryggare och jämlik vård genom både mobila sjukvårdsteam och närakuter som ger behandling utifrån behov och inte plånbok. I det arbetet finns inte utrymme för moderata marknadsexperiment, skriver Jim Aleberg (S) och Håkan Linnarsson (S)

För oss socialdemokrater är den jämlika vården ett fundament. Vård ska ges utifrån behov, inte baserad på plånbok, var man bor eller vem man är. Vi är i många frågor villiga att söka breda lösningar och kompromissa, men när det gäller vård på lika villkor är vår inställning bergfast. Därför gladdes vi åt den breda…

Läs mer

Privatiserad tandreglering riskerar slå hårt mot barn

Att sälja ut tandregleringen får stora konsekvenser för patienterna. Extra hårt riskerar barn utanför de största städerna att drabbas, konstaterar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR). "Det är under all kritik av den moderatledda majoriteten att lägga fram en så stor förändring med bara ett par dagars varsel. Dessutom utan att ha förankrat det ens hos de ansvariga för verksamheten", säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Under förra året lanserade den moderatledda regionmajoriteten planer på att göra ett nytt affärsområde av mödrahälsovården i regionen. De planerna är i dagsläget lagda i malpåse, inte minst beroende på att professionen varnar för de stora risker brutna vårdkedjor kan innebära för såväl mammor som ofödda och nyfödda barn. Men majoriteten, allianspartierna och MP, tycks…

Läs mer

UTTALANDE: ”Den moderatledda majoriteten fiskar röster”

”Istället för att sätta sig ner i båten och ta tag i styråran igen, följa den utstakade kursen och få alla att ro mot det gemensamma målet väljer den moderatledda majoriteten att kasta ankar och fiska röster i grumligt vatten. Med det här beslutet offrar man övriga regionen för att få napp i norra Bohuslän."

Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), med anledning av att den moderatledda majoriteten i HSS i dag vid en meddelat att man planerar att starta ett pilotprojekt med närakut i Tanum/Strömstad.

Läs mer
facebook Twitter Email