Vår satsning på personal och patienter fortsätter

"I budget för 2018 fortsätter vi att föreslå nödvändiga insatser för medarbetarna. Satsningarna underlättas av de många hundra miljoner som kommit i nya statsbidrag genom den S-ledda regeringen." Det skriver regionråden Helen Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, och Karin Engdahl (S), vice ordförande i personalutskottet i sin debattartikel.

På måndag kommer ska den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen presentera sitt budgetförslag för 2018. Inom kort kommer det socialdemokratiska budgetförslaget också att presenteras, men redan nu är det klart att satsningarna på personal och vård fortsätter.

Läs mer

”Regionen ska avstå Bokmässan om Nya Tider är med!”

”Mot bakgrund av Bokmässans oförmåga att tydligt markera mot den högerextrema tidningen Nya Tider anser jag att Västra Götalandsregionen ska avstå sin medverkan på årets mässa.” Det säger regionrådet Alex Bergström (S), med anledning av att Nya Tider tillåts medverka vid årets Bokmässa.

Nya Tider har visat sig ha samröre med kampanjen Megafonerna, som har uppmanat sina följare att försöka skrämma journalister till tystnad. Ett mer konkret hot mot svensk yttrandefrihet är svårt att föreställa sig. Inte ens detta har fått Bokmässan att ändra uppfattning. Nya Tider är fortfarande välkomna att ställa ut,  konstaterar Alex Bergström i sin…

Läs mer

Chefer med ”körkort” kan styra regionen åt rätt håll

Västra Götalandsregionen har satt som mål att bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. För att nå det krävs ett målinriktat arbete. Där spelar chefer på alla nivåer en viktig roll, skriver Karin Engdahl (S), Janette Olsson (S), Gabriel Veble (S) och Maria Brauer (S) i en debattartikel som publicerades i bland andra GT i dag.

I samband med regionfullmäktige den 4 april lämnade Karin Engdahl (S), regionråd i opposition, och fullmäktigeledamöterna Janette Olsson (S), Gabriel Veble (S) och Maria Brauer (S) in en motion med förslag på att införa utbildning i moduler för chefer i Västra Götalandsregionen. Utbildningen är tänkt att utmynna i ett ”chefskörkort”.

Läs mer

”Jag hoppas att det inte var min sista kongress”

Med debut som ombud och i kongressens talarstol - om vikten av ökad fysisk aktivitet i skolan samt behovet av samverkan mellan kommuner, landsting/regioner och stat för barn med psykisk ohälsa - summerar Karolina Roughton sin första kongress på den avslutande festen med: "En fantastisk upplevelse!"

Fysisk aktivitet som både förebyggande och läkande kraft är något som ligger Karolina Roughton varmt om hjärtat. Förutom att vara sjukvårds-, region- och kommunpolitiker – och politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen – är hon också gyminstruktör och aktiv med sin egen träning. Så att hon lyfte just denna frågan på sin första kongress är ingen…

Läs mer

Spännande kongress, tycker Jesper Blomqvist

Att skapa ordning och reda och få stopp för vinstjakten i vård, skola och omsorg har varit det viktigaste beslutet på den socialdemokratiska partikongressen, tycker Jesper Blomqvist (S).

Sjukvården ska vara jämlik och rättvis, inte föremål för vinstjakt – det är en inställning som som inte bara socialdemokratin ställer sig bakom, utan också en stor majoritet av svenska folket. För Jesper Blomqvist, som gör sin första kongress som ombud, var ställningstagandet på partikongressen än mer viktig.

Läs mer

”Vi landade rätt i vinstfrågan”

Ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg - det ser Bijan Zainali (S) som det viktigast beslutet på den socialdemokratiska partikongressen, som just nu pågår i Göteborg.

Partikongressen är inne på dag fyra av fem. Många och långa debatter har det blivit, men de stora striderna har inte tagits i talarstolen, utan i de temagrupper som föregått debatterna. Och det har varit konstruktiva debatter med viktiga och goda kompromisser, enligt de allra flesta. Ett av de 350 ombuden är Bijan Zainali, Trollhättan,…

Läs mer
facebook Twitter Email