”Vi välkomnar regeringens snabba och kraftfulla insatser”

Den S-ledda regeringens extra satsning med anledning av coronasmittan innebär omkring att Västra Götalandsregionen (VGR) får ett extra tillskott på drygt 1 miljard kronor under 2020 och ytterligare drygt 600 miljoner kronor per år i generella tillskott de kommande åren. ”Det är en nödvändig satsning och det känns betryggande att regeringen och dess samarbetspartier gör både snabba och kraftfulla insatser i denna svåra tid”, kommenterar Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i regionen.

Statens satsningar i spåren av coronasmittan spränger nu 100-miljardersvallen, konstaterade finansminister Magdalena Andersson (S) vid dagens presskonferens. Som en relation kan nämnas att statens insatser under finanskrisen 2008 uppgick till 17 miljarder kronor.

Beskedet från regeringen och samarbetspartierna är att först och främst ska alla som arbetar med att hindra smittspridning och vårda drabbade ha alla nödvändiga resurser. Brist på pengar får inte stå i vägen för att hindra smittan och därför kommer staten ta alla extraordinära sjukvårdskostnader på grund av smittan samtidigt som karensdagen slopas.

Vid dagens presskonferens meddelades en satsning på 22 miljarder kronor till kommuner och regioner under 2020. Därtill 12,5 miljarder kronor per år fram till 2022. Av dessa satsningar går 70 procent till kommunerna och 30 procent till regionerna, och fördelas utifrån folkmängd.

För VGR:s del betyder det ett extra tillskott för VGR på drygt 1 miljard kronor för 2020 och omkring 600 miljoner kronor per år 2021-2022. Tillsammans med tidigare aviserade satsningar på välfärden innebär det ett totalt tillskott till regionen innevarande år på drygt 1,5 miljarder kronor. Utöver denna särskilda satsning omfattas även kommuner och regioner av det tidigare fattade beslutet att staten tar ansvar för bland annat sjuklönekostnaderna.

Regeringen och samarbetspartierna arbetar också med att göra om så stor del av de tidigare riktade statsbidragen till generella.

– Det går inte att nog betona vikten av att ge regioner, och även kommunerna, möjlighet att kunna klara denna krisen med så lite påverkan på den ordinarie verksamheten som möjligt. För det krävs ökade resurser, men också möjlighet att i så hög grad som möjligt kunna använda pengarna så effektivt. Då är generella stöd nödvändiga, säger Helén Eliasson (S).

Tillsammans hanterar vi krisen. Samarbete ger styrka.

Finansminister Magdalena Andersson (S) meddelade också att regeringen följer utvecklingen noga och att man är beredda till ytterligare insatser för att förstärka kommuner och regioner vid behov.

– Jag känner mig helt trygg med att den S-ledda regeringen. Tillsammans hanterar vi krisen. Samarbete ger styrka, säger Helén Eliasson (S).

Helén Eliasson (S)
facebook Twitter Email