”Vi ställer inte upp på stora neddragningar i sjukvården!”

De planlösa besparingar och kraftiga underfinansiering som det moderatledda regionstyret erbjuder sjukvården hanterar inte de stora problemen med långa köer, överbeläggningar och dålig tillgänglighet. Istället skapas ytterligare ojämlikheter för invånarna i regionen. Det gör det svårt för Socialdemokraterna att acceptera de föreslagna vårdöverenskommelserna för sjukhusen i dess nuvarande form.

Grunden för Socialdemokraternas agerande vilar på ansvaret att säkerställa att alla invånare i Västra Götaland, oavsett var man bor, får tillgång till en god och jämlik vård.

Det förslag till vårdöverenskommelse som sjukvårdens nämnder och styrelser nu har att ta ställning till är utifrån detta perspektiv orealistiskt. Det ger för stora påfrestningar på verksamheten och innebär politiska prioriteringar som är svåra att genomföra utan breda överenskommelser, menar Socialdemokraterna.

Landets största sjukvårdsregion räddas just nu av pengar från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det säger en hel del om det moderatledda styrets oförmåga att ta ansvar

Landets största sjukvårdsregion räddas just nu av pengar från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det säger en hel del om det moderatledda styrets oförmåga att ta ansvar.

– Vi förstår det bekymmersamma läget och har länge påtalat problemen med den underfinansierade vården, men nu krävs en helhetssyn för sjukvården i regionen. Landets största sjukvårdsregion räddas just nu av pengar från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det säger en hel del om det moderatledda styrets oförmåga att ta ansvar, säger Helén Eliasson, vice ordförande i regionstyrelsen och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Hon beklagar också att det moderatledda regionstyret fortsätter att agera som om de har ett majoritetsstyre även denna mandatperiod. 

Konsekvenserna borde därför inte komma som en överraskning för den politiska ledningen

– Vi har sedan valet påpekat riskerna med ett minoritetsstyre och nödvändigheterna med samråd och breda lösningar. Men M-styret har ändå valt att fortsätta som om inget hänt. Konsekvenserna borde därför inte komma som en överraskning för den politiska ledningen.

– Nu måste vi, för invånarnas och patienternas bästa, hitta breda politiska överenskommelser för att garantera den hälso- och sjukvård som våra medborgare har rätt till, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)

 

facebook Twitter Email