Vi prioriterar patienterna – inte marknaden

Västra Götalandsregionen har en sjukvård i världsklass. Med de medicinska och tekniska landvinningar som gjorts utförs i dag vård som bara för några decennier sedan sågs som science fiction. Människor kan räddas till liv, och till liv med god kvalitet, till en grad som förr sågs som omöjligt. Det är den goda sidan av sjukvården. Den andra sidan är att tillgången till denna fantastiska vård blivit allt sämre.

Regionen styrs sedan 2014 av en koalition bestående av M, L, C, KD och MP. Under de drygt fyra år som har gått sedan detta moderatledda styre tog över har köerna växt, tillgången till vård och vårdplatser minskat och sjukhusens ekonomi gjort historiska djupdykningar. Det beror på att sjukvården varje år, i varje budget, har underfinansierats. Pengarna sjukhusen har fått har varit mindre än vad det har kostat att ge den vård som människor behöver. Detta har skett samtidigt som Västra Götalandsregionen haft mer pengar än någonsin, inte minst tack vare att den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterat att ökat statsbidragen sjukvården, istället för att sänka skatter.

I dagarna ska regionfullmäktige klubba budgeten för 2020. Det mesta tyder på att det blir en budget med underfinansiering av vården, signerad det moderatledda styret.

”Politik, kamrater, det är att vilja något. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar och visioner.” Så inledde Olof Palme (S) ett kongresstal för nästan på dagen 55 år sedan. Det är ett synsätt som fortfarande präglar oss socialdemokrater.

Det vi vill är att sjukvårdens pengar används så att de kommer dem till del som bäst behöver vård, alldeles oavsett vem man är eller var man bor.

Det vi vill är att sjukvårdens pengar används så att de kommer dem till del som bäst behöver vård, alldeles oavsett vem man är eller var man bor. Det är därför vi tog strid för de 12 000 patienter i Åmål ställdes helt utan vård, när den enda, och privata, vårdcentralen där stängde. Det är därför vi nu tar strid för att Lundby sjukhus på Hisingen ska vara kvar, när privata Capio inte längre är intresserade. Och det var för att ge handlingskraft och möjligheter som vi i januari drev igenom att sjukhusens gamla underskott skrevs av.

Men avskrivna underskott hjälper inte mot fortsatt underfinansiering. Inte heller hjälper det att kämpa för vare sig vårdcentraler eller sjukhus om inte tillräckliga resurser tillförs.

Politik är också att prioritera. Den viktiga och helt avgörande ekonomiska prioriteringen vi socialdemokrater gör är att satsa på den egna sjukvården och den egna personalen. Inte att kratta manegen för marknadskrafter och riskkapitalister.

I den socialdemokratiska budgeten för Västra Götalandsregionen för åren 2020-2022 satsar vi 1,1 miljarder kronor mer till hälso- och sjukvården jämfört med vad den styrande moderatledda koalitionen gör. Vi lägger därtill 610 miljoner kronor för höjda grundlöner och förbättrade arbetsvillkor i sjukvården, utöver den höjning av OB-tilläggen som redan är beslutad.

Vi för också ut mer av pengarna till verksamheterna. Vi är nämligen övertygade om att det är på sjukhusen, vårdcentralerna och i de delregionala nämnderna som kunskapen om behoven är störst.

Var har vi socialdemokrater ”hittat pengarna”? Ja, inte plundrar vi de regionanställdas pensionskassa, som påståtts i debattartiklar. Tvärtom säkrar vi för framtiden, genom att använda en liten del av regionens kapital åt att stärka den egna sjukvården och den egna personalen. Vi vill hejda forsen av skattepengar som går till att köpa privat vård (som kostar minst det dubbla) och för att hyra in personal från bemanningsföretag (ibland till tredubbla kostnaden mot vad en egen anställd kostar).

När fler än 10 000 sjuka människor köar i månader och år för att få nödvändiga operationer och behandlingar, när väntetiderna på akutmottagningarna uppgår till halva dygn och när vårdavdelningarna har långt fler patienter än de har både plats och personal för är det inte marknaden som behöver ökade resurser, utan de egna sjukhusen och den egna personalen. 

Helén Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email