”Vi landade rätt i vinstfrågan”

Ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg - det ser Bijan Zainali (S) som det viktigast beslutet på den socialdemokratiska partikongressen, som just nu pågår i Göteborg.

Partikongressen är inne på dag fyra av fem. Många och långa debatter har det blivit, men de stora striderna har inte tagits i talarstolen, utan i de temagrupper som föregått debatterna. Och det har varit konstruktiva debatter med viktiga och goda kompromisser, enligt de allra flesta.

Ett av de 350 ombuden är Bijan Zainali, Trollhättan, till vardags chef för det socialdemokratiska regionkansliet i Västra Götalandsregionen.

Hur summerar du kongressen hittills?

– Det har varit en konstruktiv kongress med fokus på de utmaningar vi står inför idag och i framtiden.

Du har själv motionerat om att tandvården ska föras in i sjukförsäkringen. Fick du gehör?

– Ja, det gjorde jag, och jag är glad över att partiet nu förflyttat sig närmare det jag föreslog. Beslutet innebär att dagens system behöver utredas för att närma sig hälso- och sjukvårdens system, i syfte att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård, samt att steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte är en klassfråga.

Vad är, enligt dig, det viktigaste beslutet på kongressen?

– Att vi landade rätt i vinst frågan, det vill säga att det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och omsorg.

 

Följ kongressen live via webben Curtis Joseph Jersey

facebook Twitter Email