”Vi fortsätter satsa på jämlika villkor för barn och unga”

”Vi kan inte stillatigande bara se på när klyftor mellan barn och unga fortsätter att finnas i regionen. Barnen är vår framtid och framtiden skapar vi här och nu”, säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i VGR, som i dag släpper en rapport om barnfattigdom i Västra Götaland, med åtta förslag till förbättringar.

Barn och unga i Sverige lever under relativt goda sociala förhållanden, och med god hälsa jämfört med många andra länder. Trots det finns det barn i Västra Götaland som lever under tuffa ekonomiska villkor, vilket skapar ojämlikhet mellan olika grupper av barn och unga.

Det finns övertygande argument för att ett jämlikt samhälle i alla avseenden är bättre för alla invånare, deras hälsa och välbefinnande, även för barnen och också för den rika delen av befolkningen. Det finns också rapporter kring barns hälsa som visar att satsningar på utbildning och en jämn inkomstfördelning kan betyda minst lika mycket och i vissa fall mer för barns hälsa än satsningar på hälso- och sjukvård. Tillsammans pekar detta på vikten av att verka för förebyggande insatser, och jämlikhetsskapande åtgärder. Det är dessa principer som vi Socialdemokrater i Västra Götalandsregionen (VGR) vill basera vårt samhällsbygge på.

I en rapport om barns och ungas levnadsvillkor i Västra Götaland framträder en bild av ojämlika villkor, som måste motverkas. Socialdemokraterna i VGR presenterar i rapporten åtta förslag, som genomförda på olika sätt stärker barns och ungas villkor.

– Vi vill ha ett Västra Götaland där alla barn känner en framtidstro och där ingen lämnas på efterkälken. Vi påbörjade ett arbete under vår tid i ledningen, och införde  gratis sjukvård och tandvård för barn och unga vuxna och bidrag till glasögon, långt före det blev en nationell reform. Vi vill att Västra Götalandsregionen fortsätter att ligga i framkant och är ledande i arbetet att stärka barns och ungas villkor, säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i VGR.

Helen Eliasson (S)

 

Här hittar du rapporten.

facebook Twitter Email