Varför vill inte det moderatledda regionstyret hjälpa fler till jobb?

"Trots att Västra Götaland har den högsta tillväxten i Sverige står tusentals människor i regionen utanför arbetsmarknaden. Det är unga, det är lågutbildade och det är nyanlända. För dem skulle ett beredskapsjobb kunna vara avgörande för framtiden – få en chans att komma in i arbetslivet, få erfarenheter och nya kunskaper och förädla de kunskaper de redan har. Varför vill inte den moderatledda regionmajoriteten hjälpa dem?", undrar Alex Bergström (S), Patrik Karlsson (S) och Lena Malm (S) i sin debattartikel.

Det går bra för svensk ekonomi! Tillväxten är historiskt hög, jobben fler och de arbetslösa blir allt färre.

Men det är inte alla som kan dra nytta av framgångssagan. Klyftan ökar mellan dem som har jobb och dem som står utanför arbetsmarknaden. Att vara långtidsarbetslös med kort eller ingen utbildning och begränsad arbetslivserfarenhet är definitivt ingen merit i ett CV.

För att motverka denna klyfta inrättade den S-ledda regeringen de så kallade extratjänsterna, en variant av de gamla beredskapsjobben. Syftet är att ge arbetslösa erfarenhet, skaffa sig ett nätverk och en fot in i arbetslivet, för vidare färd i livet mot studier och/eller jobb. För nyanlända är det en bra väg för att lära sig språket och den svenska kulturen. Arbetsuppgifterna handlar om att göra sådant som inte kräver utbildning och som inte görs eller görs i otillräckligt omfattning.

Det här är en väl beprövad metod för att rusta arbetslösa, som använts sedan depressionen på 30-talet. Så sent som under 80-talet användes beredskapsjobbet för att få ner ungdomsarbetslösheten och 1983 hade 60 000 unga i Sverige ett beredskapsarbete att gå till, istället för att sitta passiva hemma. Till skillnad från dem i Fas 3 fick beredskapsarbetarna en lön som gick att leva på och hjulen kunde därför hållas rullande på många plan.

Trots att Västra Götaland har den högsta tillväxten i Sverige står tusentals människor i regionen utanför arbetsmarknaden. Det är unga, det är lågutbildade och det är nyanlända. För dem skulle ett beredskapsjobb kunna vara avgörande för framtiden – få en chans att komma in i arbetslivet, få erfarenheter och nya kunskaper och förädla de kunskaper de redan har.

Därför är det ytterst märkligt att dagens beredskapsjobb, extratjänster, möts av ett så kompakt motstånd, inte minst från borgerligt håll.

Vi har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen på allvar bistår i arbetet att motverka klyftan på arbetsmarknaden, genom att inrätta moderna beredskapsjobb i regionen. Vi vill också, genom samarbete med länets kommuner, utveckla och skapa fler beredskapsjobb i regional och kommunal förvaltning. Det här är ett förslag helt i linje med det Sveriges kommuner och landsting (SKL) uttryckt: ”För ett ännu bättre resultat behövs framförallt två saker. Dels behöver kommuner, förvaltningar och myndigheter samarbeta nära med varandra. Dels behöver olika insatser utgå från den enskildes situation – ju mer individanpassat desto bättre.”

Men den moderatledda regionmajoriteten säger nej.

Vi socialdemokrater undrar varför M-ledningen inte vill hjälpa fler invånare till jobb.

facebook Twitter Email