Varför tycker M-styret att det är oviktigt med jämlik vård?

Regionens moderatledda styre tycker att det är oviktigt att försäkra sig om att det är den som är sjukast, inte rikast, som får vård först. Eller hur ska man annars tolka deras nej till Socialdemokraternas förslag vid dagens möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att göra just detta?

Vård ska ges utifrån behov och på lika villkor – det är centrala utgångspunkter i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Den som har största behovet ska få vård först och tillgången ska inte påverkas av till exempel kön, ålder, utbildning eller arbetsförmåga.

I den offentliga vården följs principen. Men hos privata vårdbolag ser det annorlunda ut. Det gäller även privata vårdbolag som får ta del av skattemedel, genom avtal med regioner. Här kan den som har råd och är ”tillräckligt frisk” ges förtur till vård på rent marknadsekonomiska grunder. En färsk studie gjord av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att det är ett faktum att vårdbolagen ger människor med privata sjukvårdsförsäkringar förtur till vård utifrån det enda skälet att de just har en försäkring. Det sker även i Västra Götaland.

Enkelt förklarat går det till såhär:

  1. Regionen ingår avtal om att köpa vård – med skattemedel – av ett privat bolag.
  2. Försäkringsbolagen vill också köpa vård. De betalar bättre, men vill i gengäld ha kortare kötid för sina kunder.
  3. Försäkringsbolagen bokar upp lediga tider hos vårdbolagen för sina kunder. Patienterna från regionen får vänta, oavsett vilka behov de har.

Vårdbolagen har således en snabb kö för försäkringspatienter och en långsam kö för patienter från regionen. Och det handlar inte några få personer; vid årsskiftet 2019/2020 hade drygt 650 000 personer tecknat försäkring. Försäkringarna är dessutom både ojämlikt och ojämställt fördelade.

Att se till att behov och inte plånbok får avgöra vem som får vård först är särskilt viktig nu under den rådande pandemin. Covid-19 har drabbat utsatta områden särskilt hårt, vilket tydliggör hälsoklyftorna som finns i regionen.

– Inte minst nu, när såväl de tidigare långa köerna som de ännu längre köerna i pandemins spår ska tas om hand, tycker vi socialdemokrater att det är särskilt viktigt att det inte finns någon som helst tvekan om att de skattepengar som Västra Götalandsregionen lägger på vård verkligen används i enlighet med lagen. Men tyvärr tvingas vi konstatera att det moderatledda styret inte delar vår syn på saken. Det är djupt oroande, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Om tillgång till vård tillåts baseras på marknadsekonomiska spelregler och inte på behov sätts hela vårt välfärdssystem i gungning.

Risken är att hälsoklyftorna blir större i pandemins spår. På sikt kan det få ödesdigra konsekvenser, anser Socialdemokraterna.

– Om tillgång till vård tillåts baseras på marknadsekonomiska spelregler och inte på behov sätts hela vårt välfärdssystem i gungning. Vi ser tydligt konsekvenserna av ett sådant system i länder som till exempel USA. Vi socialdemokrater vill stoppa den utvecklingen i Sverige. Vi kommer alltid att säga nej till ökade klyftor och minskad jämlikhet, säger Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

 

Håkan Linnarsson (S)
Janette Olsson (S)
facebook Twitter Email