Rätten till en förstklassig vård ska vara en självklarhet!

I Västra Götalandsregionen finns några av världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Regionen har moderna sjukhus med stora tekniska resurser. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa mig förbi i kön? Kommer vi att behöva sitta för länge på en stökig akutmottagning? Kommer ambulansen att hinna fram i tid? Så ska det inte behöva vara!

– Att korta väntetiderna i sjukvården är den viktigaste frågan för oss socialdemokrater. Vi anser att ge vård ska ges efter behov – inte utifrån storlek på plånbok, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Den som är i störst behov av att träffa en läkare, få en operation eller en behandling ska gå först, inte den som har råd att betala för en dyr vårdförsäkring. Dessa ”gräddfiler” blir allt vanligare idag och det krävs ett kraftfullt politiskt svar för att vända den utvecklingen, så att behov och inte marknad styr den svenska vården.

I Västra Götalandsregionen är Socialdemokraterna i opposition. Här styr en borgerlig koalition ledd av Moderaterna sedan valet 2014. Det betyder dock inte att vi inte kämpar för att genomföra vår politik. Och till vissa delar lyckas vi; sedan valet i höstas har vi bland annat:

  • Drivit igenom avskrivning av sjukhusens underskott, för att lätta på den gigantiska ekonomiska börda som blivit följden av M-styrets underfinansierade budgetar
  • Fått majoritet för införande av kostnadsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för alla 65 år och äldre
  • Fått igenom en handlingsplan för att höjda grundlönerna i sjukvården

Men vi är långt ifrån nöjda. Nu vässar vi vår politik för att korta väntetiderna och minska ojämlikheten i vården.

I ett starkt samhälle ska rätten till en förstklassig sjukvård, oavsett plånbok, kön eller bostadsort, vara en självklarhet.

– Vi vill göra upp med den borgerliga marknadsstyrningen av vården, såväl nationellt som regionalt. Det är en svår strid, men vi tar den. I ett starkt samhälle ska rätten till en förstklassig sjukvård, oavsett plånbok, kön eller bostadsort, vara en självklarhet. Det är människors behov som ska stå i fokus, inte marknadens vinstintressen, säger Helén Eliasson (S).

Väntetiderna måste kortas, köerna minska och öka tillgängligheten i sjukvården öka. Den nya, uppdaterade, kömiljarden är en av flera viktiga delar i det arbetet. För att öka tillgängligheten måste vi också:

  • Satsa på personalen. När det inte finns personal som kan göra jobbet ökar väntetiderna. I grund och botten måste fler vilja jobba inom vården och de som är där idag måste vilja vara kvar. Det kräver högre löner, bättre arbetsvillkor, personalinflytande och större resurser så att fler kan anställas.
  • Öka närheten till stöd och vård. Vi behöver se till så att alla människor enklare och snabbare får rätt vård. Här behöver det finnas mer stöd och vård att få utanför sjukhusen, på vårdcentralerna eller via mobila sjukvårdsteam. Digitala hjälpmedel kan också bidra och komplettera den vanliga vården.
  • Garantera god och likvärdig vård för alla. Vården ska vara jämlik. Du ska inte behöva känna dig osäker på att kunna få vård av god kvalitet i tid oavsett om du bor i på landsbygd eller i en större stad.

 
– En kedja är inte starkare än dess svagaste länk. Vi måste därför ha ett samhälle som håller ihop, och en politik på alla nivåer som strävar efter ett ”vi”, inte ett ”vi och dom”. En väl fungerande sjukvård är helt avgörande i det starka samhälle som vi vill att Västra Götaland och Sverige ska vara, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
facebook Twitter Email