UTTALANDE: ”Den moderatledda majoriteten fiskar röster”

”Istället för att sätta sig ner i båten och ta tag i styråran igen, följa den utstakade kursen och få alla att ro mot det gemensamma målet väljer den moderatledda majoriteten att kasta ankar och fiska röster i grumligt vatten. Med det här beslutet offrar man övriga regionen för att få napp i norra Bohuslän."

Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), med anledning av att den moderatledda majoriteten i HSS i dag vid en meddelat att man planerar att starta ett pilotprojekt med närakut i Tanum/Strömstad.

Beslutet om omställningen till en nära vård togs i brett politiskt samförstånd i maj i år. En viktig del i överenskommelsen var inrättandet av så kallade närakuter i hela regionen. Kort därefter öppnade närakuten på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, men sedan var det stopp. Trots upprepade påstötningar har majoriteten inte kommit till skott och gått vidare. Snarare har man valt att förhala processen; ett tjänstemannaförslag om pilotprojekt stoppades under hösten.

– Det var mot denna bakgrund vi socialdemokrater beslutade lägga vårt förslag om att inrätta fyra nya pilotprojekt fördelade över regionen. Vi ser det här som ett viktigt steg i processen om en nära vård, men ännu viktigare för att skapa en jämlik vård i hela regionen. Vi vill fortsätta samförståndslinjen för att få långsiktiga lösningar som gynnar patienterna.

– Vi socialdemokrater vill självklart ha en förbättrad vård för invånarna i norra Bohuslän, men vi vill att invånarna i övriga delar av regionen också ska ha det. Ingen tjänar på att ta politiska poäng i omställningsarbetet och öka ojämlikheten i vården. Omställningsarbetet är tänkt att gynna alla invånare i Västra Götaland, inte i första hand politiker i den moderatledda majoriteten, säger Jim Aleberg (S).

 

Jim Aleberg (S)
 Chris Wagner Authentic Jersey

facebook Twitter Email