Upp till bevis för moderatledda styret

Med historiskt stora statsbidrag från den S-ledda regeringen till vården i Västra Götalandsregionen är det nu upp till bevis för det moderatledda styret. Men M-styrets budget för 2021 saknar det som allra mest behövs: Satsningar på personalen, konstaterar Socialdemokraterna.

Idag presenterade den moderatledda ledningen sin tilläggsbudget för 2021. En budget som helt och hållet räddas av den socialdemokratiskt ledda regeringens historiska satsningar på välfärden. Som statsminister Stefan Löfven (S) sa på pressträffen den 7 september ”en sjujäkla satsning på välfärden”. För Västra Götalandsregionen betyder det ett tillskott för nästa år på nästan 1,2 miljarder kronor, utöver de pengar som regeringen redan satsat för att ersätta regionens kostnader som är direkt kopplade till covid-bekämpningen. 

Satsningen ger ekonomiska resurser för att stärka vården i Västra Götaland, och vända den nedåtgående trend som fanns redan innan pandemin. 

– Den moderatledda ledningen har ansvaret för att regionen redan innan pandemin bröt mot lagen varje dag genom att inte uppfylla vårdgarantin på flera områden. Nu är det upp till bevis för ledningen att använda den S-ledda regeringens satsningar för att öka tillgängligheten och jämlikheten i vården, korta vårdköerna och förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonalen, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen. 

Den här budgeten saknar det som allra mest behövs, nämligen satsningar på personalen. I vårt budgetförslag kommer kraftiga satsningar på personalens löner.

I augusti var det 60 000 personer som väntade på ett första besök i sjukvården, varav över 20 000 hade väntat i över 90 dagar. Vid samma tidpunkt väntade 26 500 personer på behandling varav nästan 13 000 hade väntat mer än 90 dagar. Coronapandemin har så klart haft sin påverkan på dessa siffror men 94 % av dessa väntade redan innan pandemin bröt ut. 

– Den här budgeten saknar det som allra mest behövs, nämligen satsningar på personalen. I vårt budgetförslag kommer kraftiga satsningar på personalens löner. Det moderatledda styrets budget ger inte sjukvården täckning ens för de beräknade kostnadsökningarna nästa år, än mindre tar höjd för en kommande avtalsrörelse, säger Helén Eliasson (S). 

I det moderatledda styrets budget samlas merparten av alla tillkommande statsbidrag centralt i regionen. Vi socialdemokrater tror inte på den lösningen. Det bedrivs ingen vård i korridorerna på regionens hus utan det görs ute på våra sjukhus, därför kommer vi i vårt budgetförslag att fördela ut pengarna där de hör hemma. För att säkerställa en god vård även i framtiden så vill vi fokusera på regionens egen verksamhet och inte på dyrköpt privat vård. 

– Vi socialdemokrater tänker fortsätta arbeta för att pengarna satsas där de gör störst nytta för flest: i den egna vården, på den egna personalen och för ökad jämlikhet, så att de som har störst behov av vård ska få vård först, avslutar Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
facebook Twitter Email