”Trafikverket förstår inte vikten av fungerande infrastruktur i Västsverige”

”Det är beklämmande att Trafikverkets inte förstår att en utveckling i Västsverige är nödvändig för hela landet. Eller hur ska Västra Götalands pendlare och näringsliv tolka att Trafikverket i sin nationella plan för infrastrukturen inte prioriterar tåg mellan två av landets största städer och fortsätter ställa landets näst största flygplats utan tågförbindelse”. Det säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i regionen, och Alex Bergström (S), regionråd i opposition, i ett pressmeddelande i dag.

När Trafikverkets plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029, presenterades i dag stod det klart att höghastighetståg på sträckan Göteborg-Borås och anknytningen till Landvetter inte finns med.

– Järnvägen mellan Göteborg och Borås är viktig inte bara för Västra Götaland, utan för hela landet. Detsamma gäller järnvägsspår till Landvetter. Samarbetet mellan Landvetter Airport och Västra Götalandsregionen har på det stora behovet, men tyvärr inte fått gehör. Det är beklagligt att Trafikverket inte ser nyttan av att göra nödvändiga satsningar i den region i Sverige som har den högsta tillväxten och som är landets industriella knutpunkt i kontakterna med såväl Europa som övriga världen, säger Helen Eliasson (S).

Givetvis finns det positiva satsningar på underhåll och förbättringar för Västra Götaland i planen – förbättringar på E45, E20, E6, Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan – men Alex Bergström anser att det hade varit bra om Trafikverket hade satsat mer på Västra Stambanan än de trimningsåtgärder som nu föreslås.

– Västra Stambanan är en viktig länk mellan huvudstaden och Göteborg, liksom för de tusentals som varje vecka pendlar på stambanan. Utifrån det är det anmärkningsvärt att inte dubbelspår Alingsås-Göteborg finns med. Trafikverket konstaterar, i likhet med kommunerna längs Västra Stambanan, att det är stora kapacitetsproblem på sträckan och den största tidsvinsten för alla som pendlar där är att det byggs två nya spår Alingsås-Göteborg. Ändå görs det inte, säger Alex Bergström (S).

Däremot är de båda mycket nöjda med att Vänersjöfarten räddas i och med nya slussar i Trollhättan.

– Det är viktigt för hela Västsverige att Europas största insjö har möjlighet till fortsatt sjöfart, säger Alex Bergström.

Det är viktigt, menar de båda S-politikerna, att inte se slaget helt förlorat.

– Detta är Trafikverkets förslag till plan som tar avstamp i de största objekten. Nu ska vi arbeta med ett remissvar från Västra Götalandsregionen. Vi tänker fortsätta att kämpa, inte minst för att få gehör för sträckan Borås-Göteborg och Landvetter, säger Helen Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)                     Alex Bergström (S)
facebook Twitter Email