Tänderna kan avslöja att ett barn far illa

Tandvården har en unik möjlighet att komma i nära kontakt med barn och få en överblick över eventuella skador i mun- ansikts- och halsregionen. Det är just de områden som ofta vittnar om övergrepp mot barn, skriver Lena Hult (S) och Michael Melby (S) i en debattartikel om sin motion om att Folktandvården ska finnas på alla familjecentraler i regionen.

– Jag har ramlat, sa 6-åringen, och slog ner blicken.
– Jag ramlade när vi lekte.

På kinden lyste ett illblått märke, stort som en vuxen knytnäve. Tre tänder var lösa, en var trasig. Håret var lite ovårdat, blicken flackade, sökte förälderns och möttes av en genomborrande blick som tydligt signalerade: ”Tänk på vad du säger”. 6-åringen kände tårarna bränna bakom ögonlocken, blundade och svalde gråten.

Hos tandläkaren gnagde en oro över vad som egentligen hade hänt; ramlat eller slagen?

Ovanstående är en fiktiv historia, men ändå alldeles vanlig.

Tandvården har en unik möjlighet att komma i nära kontakt med barn och få en överblick över eventuella skador i mun- ansikts- och halsregionen. Det är just de områden som ofta vittnar om övergrepp mot barn.

Folktandvården ansvarar för regelbunden och fullständig tandvård för barn och unga upp till 24 år i Västra Götaland, och träffar därmed mellan 95-98% av alla barn i regionen. Personalen på folktandvården har genomgått utbildning i barnrätt och basutbildning inom våld i nära relationer och varit delaktiga i projektet ”Fråga på rutin” framtaget av kompetenscentrum om våld i nära relationer. Detta innebär att folktandvården har en gedigen kunskap om barn som far illa.

På en familjecentral kan barn och deras vårdnadshavare mötas och utbyta erfarenheter. Familjecentralerna är en förlängning av barna- och mödrahälsovårdscentralerna. Här finns gedigen kompetens och är en plats för alla barn och deras vårdnadshavare oberoende av ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet och etnicitet. Den är lättillgänglig för både blivande och nyblivna föräldrar.

Men vi socialdemokrater ser att det går att förstärka skyddet för barnen ytterligare. Därför har vi i en motion till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen föreslagit att Folktandvården ska finnas på alla familjecentraler. Då ökar möjligheten att i ett tidigt skede både fånga upp de barn som far illa och ge stöd till både barn och vårdnadshavare.

Barnen är vår framtid och framtiden bygger vi här och nu.

Lena Hult (S)
Michael Melby (S)

 

 

 

 

 

 


Motionen kan du läsa i sin helhet här.

facebook Twitter Email