Ta sjukhusen ut ur skuldfällan!

Skriv av akutsjukhusens underskott och ge dem realistiska ramar för 2018. Det är dags att ta sjukhusen ur den skuldfälla de befinner sig i och ge dem rimliga villkor för att skapa den rättvisa och jämlika vård vi alla vill och måste ha, skriver regionråden Helen Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S).

Västra Götaland är en bra region att bo och verka i. Genom en uttalad politisk vilja från den S-ledda regeringen har vi den högsta tillväxten i landet. Allt fler har ett jobb att gå till, skatteintäkterna ökar och bostadsbyggandet når rekordnivåer.

Västra Götalandsregionen går som tåget. De nya statsbidragen från den S-ledda regeringen, inte minst till sjukvården, har gett regionen rejäla tillskott. Bara under förra året gav de en dryg miljard mera till kassan och var en stor anledning till det rekordstora resultatet på nästan 1,7 miljarder kronor. Även i år tyder allt på att regionen kommer att redovisa ett rejält överskott.

Regeringssatsningar har gjorts för att dels stärka välfärden och förbättra kvaliteten i sjukvården, dels för att förbättra arbetsmiljön och villkoren för de anställda. Det finns således alla förutsättningar för att skapa den allra bästa sjukvården för invånarna och goda arbetsplatser åt de vårdpersonalen.

Men så har det inte blivit. Det ekonomiska läget för regionens sjukvård har gått från ansträngt till akut. Hittills i år har våra sex akutsjukhus gått drygt 270 miljoner kronor back – och det på bara åtta månader. Rapporterna om stängda vårdplatser, ökande vårdskador, personalbrist och växande köer avlöser varandra. När den moderatledda majoriteten tillträdde i Västra Götalandsregionen för tre år sedan inledde den med att höja skatten. Det gav 1,1 miljarder mera till kassan och skälet, sa man, var för att ge ”lugn och ro” åt sjukvården. Vi ser nu att sjukhusen fick allt annat än arbetsro.

Den moderatledda majoriteten har valt att lägga pengarna på hög istället för att låta dem komma vården till del. De centrala nämnderna sitter på resurser som verksamheterna borde ha haft för att komma på fötterna och förbättra vården. Istället för att ge sjukhusen de resurser som krävs för att klara vården används pengarna till att köpa in dyr vård och personal utifrån. Det är varken hållbart eller försvarligt.

Den moderatledda majoriteten uppvisar en häpnadsväckande brist på förståelse för sjukvårdens behov. Orealistiska ekonomiska förutsättningar har lett till den underskottsekonomi vi nu ser, och som är förödande för verksamheten. Varje år räknar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram ett index för hur mycket löner och kostnader beräknas stiga. Vi socialdemokrater ger i vår budget, så väl i år som för nästa år, sjukvården resurser som räknats upp med detta index. Men den moderatledda majoriteten har inte under något år vid makten gett sjukhusen motsvarande kostnadstäckning. Det gör att ekonomin urholkas, vilket leder till ständiga besparingspaket som skapar press och stress i verksamheten, när mer vård ska skapas med mindre pengar. Det har gjort att köerna till vård och behandling har växt – och riskerar att fortsätta att växa.

Det här en situation som inte är acceptabel. Den måste förändras och det måste ske snabbt. Det är inte rimligt att sjuka människor ska tvingas köa i månader, ibland till och med i år, för att få den vård de har rätt till.

Inom kort ska regionstyrelsen besluta om tilläggsbudget för 2018. Vi socialdemokrater ser det som akut att det vidtas verkliga åtgärder för att ge sjukvården rimliga villkor, för att ge reella förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, kapa köerna och lägga grunden till en jämlik och rättvis vård. För att åstadkomma det krävs att sjukhusens ekonomiska situation för 2017 stabiliseras redan nu för att sedan med ökade resurser i tilläggsbudgeten för 2018 skapa en grund för lugn och ro i verksamheten. Detta förutsätter att underskotten för 2017 och tidigare avskrivs helt, samt att realistiska ekonomiska ramar ges för 2018. Vi kommer därför till regionstyrelsen att presentera vårt alternativa förslag i enlighet med detta.

Det är dags att ta sjukhusen ur den skuldfälla de befinner sig i, och ge dess medarbetare rimliga villkor för att kapa köer, öka tillgängligheten och skapa den rättvisa och jämlika vård vi alla vill och måste ha. Det är möjligt att göra om viljan finns. Den viljan har vi socialdemokrater.

 

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

facebook Twitter Email