”Ta ert förnuft till fånga – lämna inte patienter i sticket!”

Tack vare nya stora statsbidrag från den S-ledda regeringen finns det gott om pengar i Västra Götalandsregionen. Det är pengar som ska användas för mer sjukvård och bättre arbetsvillkor för personalen, inte för att göra fina bokslut. Det är att ta ansvar och inte lämna patienter i sticket.

Det konstaterar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), som i morgon lägger ett eget förslag för tilläggsbudget 2018, vid regionstyrelsens möte.

I förslaget kräver S återigen att sjukhusens underskott nollställs och att sjukvården får ökade och rimliga ekonomiska villkor.

– Vi hör nästan dagligen om stora problem med växande köer, människor som får vänta i timmar på akuterna, sjuka som inte får vård i tid och överbeläggningar som skapar problem för både patienter och personal. Det är inte acceptabelt, särskilt inte i ett läge när regionen har mer pengar än någonsin, säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i VGR.

Västsverige går som tåget. Tack vare insatser från den S-ledda regeringen går arbetslösheten ner, bostadsbyggandet ökar och investeringstakten är rekordhög. Men sjukvården hänger inte med. Trots miljardtillskott från den S-ledda regeringen, som ledde till rekordvinst förra året och ett förväntat stort överskott även i år, fortsätter sjukhusens ekonomi att gå kräftgång.

– Vi sa redan i vårt budgetförslag för 2016, och vi upprepade det i våra förslag för 2017 och 2018, att resurserna måste öka. Pengarna måste också föras ut till nämnder, sjukhus och vårdcentraler. Där är kunskapen som störst om hur pengarna bäst gör nytta. I alla våra förslag har vi gett sjukvården full kompensation för kostnadsökningarna. Den moderatledda majoriteten har inte gjort något av detta, säger konstaterar Helen Eliasson.

Bristen på ledning och styrning gör att när verkligheten kommer ikapp den moderatledda majoriteten måste den ta till dyrare alternativ, som köpt vård och inhyrd personal. Det är ingen hållbar situation. Socialdemokraterna vill att pengar istället används för att lyfta den egna personalen, med bättre villkor och konkurrenskraftiga löner. Det är den rimliga vägen att gå för att såväl behålla som rekrytera tillräckligt med personal, menar man.

– Deras vägval gör att många möts av olika stafettläkare varje gång de besöker sin vårdcentral, att personalen på våra sjukhus får lägga tid på att lära upp nya vikarier istället för att ge vård, att svårt sjuka får stå allt längre i kö till behandling och att barn med till exempel adhd får vänta åratal på att få hjälp från barnpsykiatrin. Det är oansvarigt och det gör mig ordentligt orolig för framtiden.

– Istället för rimliga villkor och arbetsro har sjukvården fått besparingskrav och pådyvlade reformer. Hade vår budget gällt hade många problem undvikits. Vi kan bara hoppas, för patienternas och personalens skull, att den moderatledda majoriteten denna gång tar sitt förnuft till fånga, inser allvaret och inte begår samma misstag igen, säger Helen Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)

 

Här finns yrkandet.

facebook Twitter Email