Janette Olsson

Stängning av barn- och ungdomsmottagningarna i Ulricehamn och Lerum stoppad!

Vi kan inte ta förhastade beslut utan att försäkra oss om hur det påverkar barn och unga. Det är omöjligt att avgöra om dessa förändringar är bra eller dåliga utan att se helheten.

Så förklarar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, varför Socialdemokraterna inte gick med på att stänga barn- och ungdomsmottagningarna i Ulricehamn och Lerum vid regionstyrelsens sammanträde.

En del av regionens barn- och ungdomsmottagningar ligger organiserade under sjukhusen, men i dagsläget pågår en organisationsutredning om att flytta över alla barn- och ungdomsmottagningar till primärvården för att denna verksamhet ska finnas nära de barn och familjer som behöver den.

– När sjukhusen har en svår ekonomisk situation att hantera är det framför allt neddragning på personal och stängning eller flytt av verksamheter som aktualiseras, men vi kan inte ställa oss bakom förhastade beslut på grund av detta, säger Helén Eliasson (S)

Tyvärr har det moderatledda styret valt att inte lyssna på oss utan väljer att både stänga och flytta verksamheter som går tvärtemot utbyggnaden och omställningen av den nära vården

Vi socialdemokrater vill inte vara med om att förhastat avveckla fungerande verksamheter och har sedan flera år efterfrågat en regional plan för hur vårdbehovet ska se ut. Tyvärr har det moderatledda styret valt att inte lyssna på oss utan väljer att både stänga och flytta verksamheter som går tvärtemot utbyggnaden och omställningen av den nära vården i stället för att ta fram en sådan plan. Vi är övertygade om att en utveckling av den nära vården är nödvändig och något som måste beaktas för barnens bästa.

– Vi måste se till att barn och ungdomar i både Ulricehamn och Lerum får den vård som de är i behov av. För oss går barnen före kortsiktiga ekonomiska besparingar, säger Janette Olsson (S) –

Helén Eliasson (S)
Regionråd i opposition

Janette Olsson (S)
Regionråd i opposition

facebook Twitter Email