Sjukvården ett totalt misslyckande för moderatledda regionmajoriteten

Den styrande moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen (VGR) har misslyckats med mer än 80 procent av de mål man själv satte upp för sjukvården när man tillträdde efter valet 2014. Det visar en granskning som Socialdemokraterna i VGR gjort. Inte minst har köerna till sjukhusen växt kraftigt. "Det här är ohållbart. Det är dags att byta ut moderaterna i VGR", konstaterar Helen Eliasson (S), gruppledare för S i regionen.

När den moderatledda majoriteten (M, L, C, KD och MP) tillträdde efter valet inledde man med att meddela en skattehöjning, något som Moderaterna inte berättade om före valet. Man presenterade också ett konkret och tydligt program med ett antal punkter som skulle genomföras under mandatperioden. Nu skulle det bli ”lugn och ro i sjukvården”, utlovade man.

I dag, nästan fyra år senare, har vi facit. Och det har blivit allt annat än lugn och ro.

Socialdemokraterna i VGR har granskat den M-ledda majoritetens löften punkt för punkt och när det gäller sjukvården har man misslyckats med de flesta.

Köerna till sjukvården har växt kraftigt. I juni 2014, under S-styre, var måluppfyllelsen vad gäller vårdgarantin 85% i hela VGR. I juni i år hade den sjunkit till 66%, en nedgång med nästan 20 procentenheter. Sett till antal personer hade i juni 8 195 patienter väntat i mer än 90 dagar – nästan 6 000 fler än motsvarande månad 2014.

– Det är fullkomligt oacceptabelt! Det här är inte ett resultat på grund av bristande resurser – regionen har aldrig haft så mycket pengar som nu – utan det beror helt på den moderatledda majoritetens oförmåga att styra och leda sjukvården, säger Helen Eliasson (S).

Det finns inte ett enda akutsjukhus där köerna har varit stabila eller minskat, trots M-styrets löften.

– Det här är ett direkt resultat av den ekonomiska situation som sjukvården försatts i. Sjukhusen har konsekvent underbudgeterats varje år. Trots att såväl befolkningen som kraven på prestationer ökat har sjukhusen inte ens fått täckning för redan kända kostnader, än mindre för beslutade ambitionshöjningar. Därför står nu sjukhusen inför sparkrav för att hämta hem ett underskott på sammanlagt över en halv miljard kronor. Hur ska köerna kunna kortas då, undrar Helen Eliasson (S).

Socialdemokraterna i VGR krävde under hösten att sjukhusens underskott skulle avskrivas. Men den M-ledda majoriteten sa nej. I sin budget har S gett sjukhusen full kostnadstäckning enligt SKL:s index varje år. Majoriteten har inte gjort det något år.

– Majoriteten har medvetet valt att lägga pengar på köp av mycket dyr privat vård för några få, istället för att satsa på den egna verksamheten. På samma sätt har man gjort när det gäller personalen; istället för att satsa på höjda grundlöner och bättre arbetsvillkor för den egna personalen hyr man in från bemanningsföretag till uppemot tredubbla kostnaden. Det är både respektlöst och oansvarigt, gentemot såväl anställda som patienter. Vårdens pengar ska gå till vård, inte till vårdprofitörers fickor, säger Helen Eliasson (S).


Helen Eliasson (S)

 

Rapport: Den moderatledda majoritetens resultat mandatperioden 2014-2018

Grafer över kösituationen för väntande över 90 dagar:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Södra Älvsborgs Sjukhus

NU-sjukvården

Kungälvs Sjukhus

Alingsås Lasarett

Skaraborgs Sjukhus

Källa: Väntetider i vården Larry Csonka Jersey

facebook Twitter Email