Sjukhusens underskott nollställs tack vare
S-ledda regeringens miljardsatsningar

Tack vare miljardsatsningar från den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer samtliga regionens sjukhus att kunna lämna 2020 utan underskott. De 700 miljoner kronor som ”blir över” kommer att redovisas som plusresultat i Västra Götalandsregionens bokslut.

Totalt handlar det om drygt 3,7 miljarder kronor som staten, genom den S-ledda regeringen, skickar till Västra Götalandsregionen för kostnader under 2020 i samband med covid-19.

Det handlar om ersättningar för sjuklöner och krisstöd till personal liksom direkta kostnader för vården samt ett generellt statsbidrag.

– Regionen kommer att lämna krisens år 2020 i ett mycket gott ekonomiskt läge. Det kan det blågröna styret tacka den socialdemokratiskt ledda regeringen för, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Det borde få sjukhusets moderate ordförande att ta vara ytterst tacksam över att vi har en socialdemokratiskt ledd regering

Vid morgondagens extrainsatta regionstyrelsemöte kommer beslut att fattas kring fördelning av statsbidragen. För de skuldtyngda sjukhusen kommer beslutet att bli befriande.

– Bara Sahlgrenska sjukhusets underskott för 2020 är prognostiserat till över 700 miljoner kronor. Det nollställs, om beslutet fattas så som det föreslås. Det borde få sjukhusets moderate ordförande att vara ytterst tacksam över att vi har en socialdemokratiskt ledd regering, konstaterar Helén Eliasson (S).

– Det är också viktigt att betona att underskotten hos sjukhusen generellt visar vårdens underfinansiering. För två år sedan drev vi igenom att sjukhusens underskott skulle nollställas. Det var möjligt tack vare höjda statsbidrag från den S-ledda regeringen – då också. I vår budget för 2021 la vi drygt en miljard mera till vården, jämfört med det blågröna styret. Sjukvården behöver långsiktiga och stabila villkor. Och vi tycker inte att det är rimligt att det är staten som ska rädda den offentliga sjukvården samtidigt som Västra Götalandsregionens styre lägger pengar på marknadsekonomiska experiment och på fina bokslut, säger Helén Eliasson (S).

Helén Eliasson (S)
facebook Twitter Email