– Det är här ett viktigt beslut för att ge regionens sjukhus rimliga villkor. De historiskt stora statsbidrag som den S-ledda regeringen har skickat till vården i Västra Götalandsregionen ska också användas till vård. Nu ser vi till att det sker, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för S i Västra Götalandsregionen (VGR), sedan en majoritet i regionstyrelsen i dag ställt sig bakom det socialdemokratiska förslaget att ge regionens sjukhus ytterligare 1 miljard kronor under 2021.

Det råder ingen brist på pengar i VGR. Resultatet för 2020 landade på plus 1,8 miljarder kronor. Detta efter att alla covid-kostnader bockats av.

Huvuddelen av pengarna kommer från de historiskt stora statsbidrag som den socialdemokratiskt ledda regeringen skickat till regionen. Det handlar både om generella ökning och särskilda satsningar till följd av pandemin. Bland dessa riktade stöd finns bland annat pengar för att klara av den vård som skjutits upp på grund av covid. I regionens kassa finns 875 miljoner kvar från 2020 och ytterligare 1 miljard kronor är på ingång från regeringskansliet.

– Det handlar om riktade statsbidrag som ska användas till uppskjuten vård. Det här är pengar som är avsedda för att ge invånarna i regionen vård och förbättra villkoren för vårdpersonalen. Då måste de också ut till sjukhusen Om inte pengarna används som avsett riskerar regionen dessutom att bli återbetalningsskyldig. Den blågröna ledningens påstående om detta rör sig om att ta av pensionspengarna är helt enkelt inte sant och det vet Johnny Magnusson (M) också. Att däremot använda riktade statsbidrag som ska gå till vården till andra utgifter, det är att fiffla, säger Helén Eliasson (S).

Det finns inget viktigare för oss just nu än att satsa på vården. Då ska inte sjukhusen sitta med sparkrav och leta lösningar för att minska personalen

Vid sidan av statsbidrag till vården har S-ledda regeringen också skjutit till stora belopp till såväl att täcka underskott i kollektivtrafiken som för att motverka en hög arbetslöshet. Det finns därför en tydlighet i adresslappen från regering och riksdag vad pengarna ska användas till. Tack vare att både de generella statsbidragen och skatteintäkterna ökar finns pengar även för att säkerställa pensionerna.

Med det tidigare beslutet om avskrivna underskott och dagens beslut om tillskott får sjukhusen en möjlighet till återhämtning.

– Det är viktiga signaler som nu går från politiken till patienter och vårdpersonal. Det finns inget viktigare för oss just nu än att satsa på vården. Då ska inte sjukhusen sitta med sparkrav och leta lösningar för att minska personalen, säger Helén Eliasson (S).

Beslutet i dag innebär att regiondirektör Ann-Sofi Lodin får i uppdrag att senast vid regionstyrelsemötet den 4 maj återkomma med förslag till fördelning av den nu beslutade miljardsatsningen.

Helén Eliasson (S)
facebook Twitter Email