Trygghet i en svår tid

”Ett starkare samhälle” – det är den socialdemokratiska devisen för årets första maj. Med dagens vårproposition visar partiet med tydlighet att man också lever upp till sina ord.

Vårt samhälle är under prövning. Coronapandemin utmanar såväl människors liv och hälsa som deras jobb och ekonomi. I detta läge känns det oerhört tryggt att ha en socialdemokratiskt ledd regering som ser till samhällets alla delar, såväl människor som näringsliv. Det syns tydligt i de åtgärder som vidtagits, såväl tidigare som i dagens presenterade vårändringsbudget.

”Trygghet Demokrati Sammanhållning” var förra årets första maj-devis. Också detta lever den socialdemokratiskt ledda regeringen upp till, även i denna kristid. Regionerna har tillförts ökade resurser, också permanenta. Sjukvården har fått besked om att pengar inte får vara ett hinder för att bekämpa pandemin. Detsamma gäller kommunerna. Satsningar har gjorts för att rädda ekonomin för människor som förlorat, eller kommer att förlora, sina jobb. Åtgärder har vidtagits för att stödja drabbade företag och satsningar. 

I denna tuffa tid måste huvudfokus för politiken, såväl på nationell nivå som på regional och kommunal, vara att värna liv och hälsa, men också jobben och företagen. De starka insatser som den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort, och kommer att göra, har båda dessa perspektiv. Det skapar en grund för återuppbyggnad efter krisen. För vi kommer att ta oss ur det här och håller vi ihop står vi starka. När vi har tagit oss igenom virusutbrottet ska vi stå startklara och låta hjulen börja rulla. Och ingen ska lämnas i sticket.

facebook Twitter Email