S-krav: Wi-fi på minst 222 hållplatser och på Västtrafiks alla fordon

Minst 222 hållplatser och stationer i regionen ska ha wi-fi-uppkoppling, och varje fordon som kör för Västtrafik måste utrustas med wi-fi och laddningsmöjlighet. Det kravet för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen fram. "Vi vill att alla som reser med kollektivtrafiken ska få en attraktivare 'hela resan' ", säger Alex Bergström (S), vice ordförande i Västtrafiks styrelse.

Redan våren 2015 tog Västtrafiks styrelse beslut om att det ska vara wi-fi ombord på fordonen. Tyvärr har det kraftigt försenats på grund av överklagande.

– Ingen tjänar på att den här frågan fortsätter att dras i långbänk. För dem som pendlar till arbete eller studier är det här en viktig fråga för att välja att åka kollektivt, säger Alex Bergström (S), vice ordförande för Västtrafik och fortsätter:

– Det är svårt att förklara varför SJ, Tågab, Skånetrafiken med flera i dag har wi-fi, samtidigt som det fortfarande till stor del saknas på Västtrafiks fordon. Vi ser det som ett absolut krav att juridiken snarast löser den här frågan så att även Västtrafiks resenärer får wi-fi,

Utifrån miljöperspektiv är regionens mål, att fördubbla det kollektiva resandet fram till 2025, viktigt. Att minska trängseln i städerna är ytterligare en viktig faktor för att trafiksituationen i Västra Götaland ska kunna vara hållbar. För att klara dessa mål måste kollektivtrafiken ses som ett attraktivt och rimligt alternativ till den egna bilen, menar Lena Malm (S), 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden:

– Kollektivtrafiken måste ge ett mervärde för att locka fler resenärer. Pålitligheten och tillgängligheten är givetvis A och O, men det finns också andra kriterier som måste till. Dit hör tillgång till wi-fi, som ger möjlighet att kunna arbeta under resvägen, säger Lena Malm (S), 2:e vice ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd.

Dagens uppkopplade samhälle ställer krav på möjligheten att kunna surfa fritt och ha en säker täckning var helst man befinner sig. Det gäller definitivt för dem som pendlar med kollektivtrafiken. Och alldeles särskilt för dem som reser mellan landsbygd till stad, och har lång restid.

– Tid är en dyrbar vara för människor i dag. Att kunna jobba och studera med uppkoppling är avgörande för många. Vårt krav är att minst en hållplats eller station i varje kommun ska ha wi-fi-uppkoppling. Därefter får Västtrafik ta fram en princip hur fördelningen mellan hållplatserna ska se ut, säger Alex Bergström (S).

Det är viktigt att ligga i framkant för att säkra framtiden, menar Lena Malm (S):

– För dagens unga är möjligheten att vara ständigt uppkopplad avgörande för de val man gör. Både nu och för framtiden. Det är ett faktum som vi måste förhålla oss till, och underlätta för framtidens resenärer att göra miljösmarta val, säger hon. Jaromir Jagr Womens Jersey

facebook Twitter Email