S-krav: Nollställ sjukhusens underskott

Nollställ sjukhusens underskott och ge vården rimliga ekonomiska villkor att utföra sitt uppdrag under 2018. Det kravet ställer Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vid dagens regionstyrelsemöte.

”Den S-ledda regeringen har under mandatperioden haft som ambition att stärka välfärden genom att öka resurserna till landsting/regioner. Satsningarna har dels syftat till att stärka den totala ekonomin, dels bidra till ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö. Medan många andra landsting/regioner använt dessa resurser i dessa syften har situationen i Västra Götalandsregionen varit det motsatta. Här har den moderatledda majoriteten valt att inte fullt ut använda de ökade resurserna utan låta dem stanna kvar på centrala konton. Det har lett till att det ekonomiska resultatet är starkt medan verksamhetsresultatet överlag är under all kritik”, skriver Socialdemokraterna i sitt yrkande.

– Regionen har en exceptionellt gynnsam ekonomi. Samtidigt stängs vårdplatser, personalen flyr fältet, vårdgarantin hålls inte och väntetiderna på akuten fortsätter att vara alldeles för långa. Det kan vi inte stillatigande bara acceptera, vi måste agera, förklarar gruppledaren Helen Eliasson (S) partiets krav.

Socialdemokraterna konstaterar att det är den oftast dyra köpta vården ökar, likaså volymen av inhyrd personal. Partiet oroas också över att omfattningen av administrationen ökar; en rapport över antalet helårsarbeten i regionen visar att administrationen har ökat med över 400 tjänster, medan antalet nya sjuksköterskor endast är 4.

– Den moderatledda majoriteten tycks sakna insikt kring vårdens behov. Den har konsekvent vägrat ge nämnder och styrelser skälig uppräkning för ökade kostnader, vilket har lett till en underskottsekonomi inom framför allt sjukhusvården, säger Helen Eliasson (S).

Den delårsrapport som redovisades på regionstyrelsemötet bekräftar den socialdemokratiska kritiken mot majoritetens bristande förmåga att skapa stabilitet och arbetsro i sjukvården, menar hon.

– Istället för att ta ett nödvändigt helhetsgrepp görs enstaka punktinsatser. Det gör att den långsiktiga förändring och utveckling som sjukvården behöver inte kommer till stånd.

– Läget är oacceptabelt och går ut över invånarnas behov av vård och skapar dessutom en pressad arbetssituation för våra medarbetare. Det finns pengar, men de gör inte nytta i en kassakista i residenset. De behöver ut i vården för att ge personalen bättre villkor och för att sjukhusen ska klara av att göra det vi från politikens sida begär av dem, nämligen att ge sjuka människor vård i rätt tid, säger Helen Eliasson (S).

 

Helen Eliasson (S)

 

Här finns yrkandet.

facebook Twitter Email