S-krav i dag: Granska turerna kring naturbruksskolorna!

Nedläggningen av tre naturbruksskolor och omställningen av de kvarvarande skolorna har inte bara blivit dyr – hela processen väcker så mycket frågetecken att det måste till en extern oberoende granskning av hanteringen, konstaterar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som i dag lägger ett yrkande i frågan i regionfullmäktige.

Socialdemokraterna i regionen har varit emot nedläggning av de tre regionala naturbruksskolorna Nuntorp, Dingle och Strömma sedan frågan kom upp till diskussion.

– Naturbruksskolorna har en mycket viktig roll när det gäller att utveckla gröna näringar i Västra Götaland. De är samtidigt helt i linje med regionens fokusområde att vara en ledande kunskapsregion. Nedläggningarna är inte till gagn för vare sig elever eller Västra Götalandsregionen, förklarar Alex Bergström (S), regionråd.

Den moderatledda majoriteten valde trots det att lägga ner utbildningarna och sälja skolorna till privata intressenter, som ska bedriva utbildning med samma inriktning. Kostnaden för försäljning och omställning av skolorna är i dagsläget uppe i omkring 120 miljoner kronor. Det är i stort sett samma summa som regionen har fått för försäljningen. Samtidigt måste de tre kvarvarande regionägda skolorna rustas och byggas om för stora pengar för att klara de specialinriktningar som beslutats.

– Vi ställer oss mycket frågande till hur hela omställningsprocessen hanterats. Som vi ser det är det en kostsam missbedömning som ligger till grund och risken är att det blir en dyrköpt läxa. Inte bara ekonomiskt; när skolorna stängdes kom elever i kläm och lärare förlorade jobbet. Relationerna till de kommuner där skolorna fanns och fått sig en allvarlig törn och vi har nu delregioner som helt saknar tillgång till en skola på rimligt avstånd, säger Helen Eliasson (S), regionråd och gruppledare för S i regionen.

Socialdemokraterna anser att hela hanteringen av naturbruksskolorna innehåller så många frågetecken att det måste ställas under granskning, en extern sådan. Det kravet lägger därför partiet som ett yrkande vid regionfullmäktiges möte i dag.

– Vi socialdemokraterna har utan framgång drivit en annan linje. Vi ville se utveckling istället för avveckling av regionens skolor. Naturbruksskolorna är viktiga inte minst för landsbygden, men det är något som den moderatledda majoriteten tycks vara lomhörd inför, säger Alex Bergström (S).

Helen Eliasson (S) och Alex Bergström (S)

 

Här finns yrkandet Anton Lindholm Jersey

facebook Twitter Email