S-ja till nya zoner – men kravet på konsekvensutredning kvarstår

"Vi ställer oss bakom förslaget på nya zoner för Västtrafik men däremot är vi mycket oroliga för hur det kommer att påverka priserna för resande och ekonomin för Västtrafik. Vi ställer oss också frågande till varför det inte införs ett tätortskort för Göteborg så som det görs för övriga större städer. "

Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan ett tilläggsyrkande från S kring det nya zonsystemet för kollektivtrafiken röstats ner i regionstyrelsen i dag.

Införande av ny zonindelning kan under en övergångsperiod innebära förändrade resmönster hos resenärerna vilket innebär en risk för intäktsbortfall upp till cirka 150 miljoner kronor. Socialdemokraterna ställer sig frågande till varför  M-styret inte vill ha en kontrollfunktion för detta.

– Vi tycker att det är rimligt att en så stor förändring åtföljs av en noga kontroll av konsekvenserna. Vi tycker att kollektivtrafikens framtid måste hanteras varsamt med vilka konsekvenser det innebär för resenärer och regionens ekonomi, säger Helén Eliasson (S).

Tilläggsyrkandet från S innehöll en ytterligare punkt: Att ett konkret förslag tas fram hur kommunerna har möjlighet att göra tillköp och subventionera periodkort.

– Det här är frågor som på sikt kan vara helt avgörande för om människor väljer kollektivtrafiken eller ej. Vi tycker att det är rimligt att detta görs klart innan ett nytt system klubbas. Vi tror inte på att ”lösa det efter hand”, som M-minoriteten vill, säger Helén Eliasson (S).

Frågan om det nya zonsystemet kommer upp till beslut på kommande regionfullmäktigemöte den 27 november. Då kommer frågan om S tilläggsyrkande att avgöras.

Helen Eliasson (S)

 

Tilläggsyrkandet

facebook Twitter Email