”Riktiga investeringar i vården istället för skattesänkningar”

”Välkommen och nödvändig” – så kommenterar Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), dagens besked från socialminister Annika Strandhäll (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) om en riktad satsning på 3 miljarder för att korta köerna. För VGR innebär det ett tillskott på upp emot 500 miljoner kronor, utöver de sjukvårdssatsningar som tidigare aviserats.

Socialdemokraterna vill ge ett permanent tillskott till landsting och regioner på tre miljarder per år för vård i tid och att korta vårdköerna, genom ett generellt statsbidrag. De första två miljarderna betalas ut när staten och landstingen är överens om generalplanen för vård i tid. Den sista miljarden betalas ut stegvis först när resultat uppnåtts; det krävs att landstingen gör det som man kommit överens om i generalplanen. Det handlar både om att göra de strukturella åtgärder som överenskommits, men också om att vårdköerna faktiskt börjar kortas.

– I ett starkt samhälle ska du kunna lita på att vården finns där när du behöver den. Det är genom investeringar i vården fler kan anställas och köerna kortas – inte genom privatiseringar och skattesänkningar för de rikaste, säger Helen Eliasson (S).

Generalplanen för vård i tid ska tas fram tillsammans med landstingen och i dialog med både patientorganisationer och fackförbunden i vården. Planen, som ska lista de åtgärder som krävs för att långsiktigt och strukturellt kapa vårdköerna, har tre huvuddelar:

  1. Vårdens personalförsörjning – fler anställda inom vården och bättre villkor för de anställda
  2. Effektiva vårdprocesser – utökat samarbete mellan olika landsting/regioner för att gemensamt korta köer
  3. Bättre lösningar för äldre multisjuka och kroniker

– Det här är välkomna och nödvändiga satsningar, som sätter patientens bästa i fokus. Det är också viktigt att det också krävs resultat. Det behövs, inte minst här i Västra Götalandsregionen, där köerna under det moderatledda styret nästan har fyrdubblats till behandling och operation under den senaste mandatperioden, trots historiskt stora tillskott av den S-ledda regeringen. Det visar att det krävs ett socialdemokratiskt styre på alla nivåer för att få bukt med med köer och ge människor vård i tid, säger Helen Eliasson (S).

Socialdemokraterna kommer satsa totalt 17,8 miljarder till sjukvården nästa mandatperiod. Det är den största satsningen på hälso- och sjukvården i modern tid och mer än alla andra partier satsar. Curtis Lazar Authentic Jersey

facebook Twitter Email