Regionens M-styre fortsätter sätta vården i brygga!

”När sjukhusen efter drygt fyra år av ekonomisk underfinansiering hukar under sparkraven, personalen slår larm om orimliga arbetsvillkor och köerna till sjukvården i regionen är bland de längsta i landet, hade det varit välkommet att det moderatledda styret i Västra Götalandsregionen hade gjort en kursändring inför kommande år. Men istället fortsätter man i samma dikeskörningsspår. Det vittnar om en häpnadsväckande oförmåga att inse och ta sitt ansvar för Sveriges största sjukvårdsregion.”

Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), med anledning av den budget som det moderatledda regionstyet presenterade i dag.

Det är en budget med få svar på de utmaningar som sjukvården står inför, konstaterar hon:

– Egentligen borde jag inte vara förvånad – det här är en budget helt i linje med det moderatledda styrets politik. Men jag hade ändå förväntat mig betydligt mer insikt kring de problem vi ser i sjukvården i regionen. De är en direkt följd av den brist på långsiktighet som har präglat sjukvården sedan den moderatledda majoriteten tillträdde efter valet 2014. Ändå väljer man återigen bort att ge den egna personalen och verksamheterna rimliga villkor, säger Helén Eliasson (S).

Trots en historiskt god ekonomisk sits har M-styret varje år gett sjukhusen för lite pengar i förhållande till sitt uppdrag, vilket har gjort att ekonomin urholkats. Det ledde fram till de gigantiska underskott – runt 1,2 miljarder enligt sjukhusens egna beräkningar – som följde med in i 2019. Tack vare att Socialdemokraterna fick en majoritet med sig ströks de gamla underskotten. Men eftersom det moderatledda styrets underfinansiering fortsätter kommer underskotten åter uppstå, trots de tuffa sparprogram som sjukhusen genomför.

– Vi socialdemokrater står fast vid att sjukvården måste få tillräckliga resurser och långsiktiga avtal för att klara sina uppdrag. Vi har förtroende för våra egna anställda och är övertygade om att de klarar att både korta köer och öka tillgängligheten om de ges rätt verktyg och en ekonomi för det, säger Helén Eliasson (S).

 

facebook Twitter Email