Regionens M-styre förlorar strid om tandvården – ”Glädjande för barnens skull”

”För barnens och den jämlika vårdens skull i Västra Götalandsregionen är det här en viktig seger. Det visar också att ett klokt oppositionsarbete gör skillnad.” Det säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsråd, med anledning av att det inte längre finns någon politisk majoritet för att göra affärsområde av tandregleringen i regionen.

För drygt ett år sedan meddelande den dåvarande M-ledda regionmajoriteten att man avsåg att göra ett nytt affärsområde inom området tandreglering. Principbeslut togs utan att någon risk- och konsekvensanalys gjorts.

Efter protester från såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet och professionen gjordes under våren en analys. Resultatet kom i höstas och rapporten visade på omfattande stora risker för att barn, särskilt på landsbygd och i mindre städer, riskerade att få betydande försämringar. Väl fungerande vårdkedjor skulle slås sönder, barnen och deras föräldrar skulle få längre att åka när privata vårdgivare inte skulle få lönsamhet i verksamhet utanför de större städerna, och riskerna för kvalitetsförsämringar var uppenbar, menade utredarna.

Trots det valde M-styret – sedan valet i minoritet – att gå vidare med sitt ideologiskt betingade beslut och stod fast vid att ett så kallat vårdval skulle göras inom specialisttandvården.

– Det är anmärkningsvärt att de styrande borgerliga partierna och MP fortsatt att driva frågan, trots de uppenbara riskerna. Det går inte att tolka på annat sätt än att marknadslösningar är viktigare än människors rätt till en jämlik hälsa för dessa partiers företrädare, säger Håkan Linnarsson (S).

Sedan valet är den styrande, blågröna, borgerliga koalitionen i minoritet. Inför torsdagens beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, om införande av ”vårdval specialisttandvård” står det klart att det inte längre finns en politisk majoritet för förslaget. Detta sedan SD svängt och meddelat att man kommer att rösta emot.

– Det hade varit att föredra att även det borgerliga styret satt barnens bästa i första rummet, men vi gläds för barnens och den jämlika hälsans skull att M-styret förlorar den här striden, säger Håkan Linnarsson (S).

Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email