”Regionens M-ledda styre brister i sitt ansvar!”

”Det borde vara en tid för självrannsakan för den moderatledda regionmajoriteten. Sedan 2014 har köerna till sjukvården i Västra Götaland växt kraftigt, tillgängligheten minskat och personalomsättningen ökat. Men istället slår man sig för bröstet och hävdar att allting är bra. Det vittnar om en häpnadsväckande oförmåga att inse och ta sitt ansvar för Sveriges största sjukvårdsregion.”

Det säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), i en kommentar till den budget som den moderatledda regionmajoriteten presenterat för 2019.

Det är en budget med få svar på de utmaningar som sjukvården står inför, konstaterar hon:

–Egentligen borde jag inte vara förvånad – det här är en budget helt i linje med moderatledda majoritetens politik. Men jag hade ändå förväntat mig lite mer av insikt kring de problem vi ser i sjukvården i VGR. De är en direkt följd av den brist på långsiktighet som har präglat sjukvården sedan den moderatledda majoritetens tillträdde efter valet 2014. Trots det väljer man återigen bort att ge den egna personalen och verksamheterna rimliga villkor för att klara sina uppdrag, för att istället fortsätta att satsa på dyra köp av hyrpersonal och privat vård, säger Helen Eliasson (S).

Den moderatledda majoriteten inledde mandatperioden med en skattehöjning samt ett löfte om ”lugn och ro” i sjukvården. Sedan dess har VGR dessutom fått mångmiljardtillskott i nya statsbidrag av den S-ledda regeringen – bara under 2018 handlar det om 1,8 miljarder – och skatteintäkterna har ökat tack vare att fler har ett jobb att gå till. Men trots en historiskt god ekonomisk sits har M-styret varje år gett sjukhusen för lite pengar i förhållande till sitt uppdrag, vilket har gjort att ekonomin urholkats.

– Konsekvenserna ser vi: stora underskott och besparingskrav, anställningsstopp och personalneddragningar och med det växande köer, inställda operationer, stängda vårdavdelningar och överbeläggningar som direkta följder. I dag har kön av patienter som väntat i mer än 90 dagar på operation eller behandling mer än tredubblats jämfört med 2014.

– Vi socialdemokrater står fast vid att sjukvården måste få tillräckliga resurser och långsiktiga avtal för att klara sina uppdrag. Vi har förtroende för våra egna anställda och är övertygade om att de klarar att både korta köer och öka tillgängligheten om de ges rätt verktyg och en ekonomi för det. Ad hoc-lösningar, som den moderatledda majoriteten ägnar sig åt för att lappa och laga sina egna misslyckanden, gagnar varken patienter, personal eller vården som helhet, säger Helen Eliasson (S).

facebook Twitter Email