Regionens folkhögskolor ska utvecklas – inte avvecklas!

Folkhögskolor är en viktig del av folkbildningen. Västra Götalandsregionens folkhögskolor är viktiga för såväl mångfalden i utbudet av folkhögskolor, som ett verktyg för regionens arbete med att målet om att öka andelen fullföljda studier. Vi socialdemokrater anser därför att regionens folkhögskolor ska fortsätta att utvecklas med Västra Götalandsregionen som huvudman.

Västra Götalandsregionen driver idag sex stycken folkhögskolor. Dessa har mycket gott anseende och är välfungerande verksamheter. Folkhögskolornas verksamheter är inriktade på bland annat allmänna kurser, SFI, samt bedriver uppdragsutbildningar. På flertalet av våra skolor driver vi också projekt för människor som står utanför arbetsmarknaden för tillfället.

Att fatta beslut som riskerar att äventyra den verksamheten vore ett misstag

– Vi ser att våra folkhögskolor gör skillnad, inte minst för dem som studerar där. Det är väl fungerande verksamheter som ger människor stora möjligheter att få förbättrade förutsättningar för sitt fortsatta liv. Att fatta beslut som riskerar att äventyra den verksamheten vore ett misstag, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

För arbetsmarknadspolitiken är folkbildningen grundläggande. Västra Götalandsregionens sex folkhögskolor är också ett viktigt instrument för organisationens egen kompetensförsörjning.

– Vi anser därför att de offentligt drivna folkhögskolorna ska fortsätta att utvecklas, inte avvecklas, säger Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

– Vi socialdemokraterna är i opposition i regionen, men hoppas att det moderatledda styret inser behovet av folkhögskolorna och den viktiga roll de fyller, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
Ann-Charlott Karlsson (S)
facebook Twitter Email