Regeringens krisstödspengar
måste ut till vårdpersonalen

Det är fullkomligt oacceptabelt att de 58,5 miljoner kronor som den socialdemokratiskt ledda regeringen skickat till regionen för krisstöd till vårdpersonal inte omgående kommer personalen till del, anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som vid dagens möte med personalutskottet yrkade på att att ha dialog med de fackliga organisationerna hur pengarna på bästa sätt ska komma medarbetarna till del. Men M-styret valde att bordlägga frågan.

Den S-ledda regeringen har, tillsammans med stödpartierna, gett historiska stöd till regionerna och kommunerna med anledning av den pågående pandemin. Och stöden fortsätter att komma; under 2021 beräknas Västra Götalandsregionen få 5 miljarder i extra statsbidrag, för att klara hälso- och sjukvården i pandemins spår.

Nyligen meddelades också en extra satsning på 500 miljoner kronor till landets kommuner och regioner, för krisstöd till vård- och omsorgspersonal. 58,5 miljoner kronor av dessa går till Västra Götalandsregionen och pengarna betalas ut redan nu i december.

– Det här är viktiga pengar för att stötta den personal som slitit så hårt. Många har farit väldigt illa, både fysiskt och psykiskt. För dem behövs särskilda insatser och de behövs omgående, säger Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i regionens personalutskott.

Vid dagens möte med personalutskottet yrkade den socialdemokratiska gruppen på att ha dialog med de fackliga organisationerna hur pengarna på bästa sätt ska komma medarbetarna till del.

– Pengarna ska inte samlas på hög i regionens centrala kassakista, utan måste ut så snabbt som möjligt. Och det är vårdpersonalens fackliga ombud som har bäst koll var de gör mest nytta. Därför behöver regionens HR omgående kalla till sig de fackliga organisationerna för samtal om hur pengarna ska fördelas, säger Janette Olsson (S).

Det är uppenbart att det moderatledda regionstyret prioriterar helt andra saker än den egna vårdpersonalen

Men något beslut om att lägga ut pengarna blev det inte. Personalutskottets moderata ordförande valde istället att bordlägga frågan. Därmed fördröjs stödet till den personal som drabbats allra svårast av pandemin.

– Det är uppenbart att det moderatledda regionstyret prioriterar helt andra saker än den egna vårdpersonalen, säger Janette Olsson (S).

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen kommer dock att gå vidare med sitt yrkande direkt, och ta upp det vid regionstyrelsemötet på tisdag.

– Det här kan inte vänta. Pengarna är avsedda för att hjälpa personalen, inte för att ge M-styret snygga bokslutssiffror, säger Janette Olsson (S).

Janette Olsson (S)Yrkande: Krisstöd till vård- och omsorgspersonal

facebook Twitter Email