Psykiskt sjuka ska inte hamna mellan stolarna!

Det måste finnas ett fungerande samarbete mellan regionens psykiatri och kommunernas socialtjänst, så att inte sjuka människor hamnar mellan stolarna. Det anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som i en motion kräver att en handlingsplan med tydliga rutiner och strategier tas fram.

Många av oss förfasades över Uppdrag Gransknings avsnitt nyligen, om psykiatrin och om hur patienter kan bollas mellan landsting och kommun. Patienter har på grund av sin samsjuklighet, med komplexa psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik, svårt att få samordnad vård och stöd samordnat. Det är inte en acceptabel situation.

”Behandling och stöd av missbruk och psykisk ohälsa återfinns i två olika
tvångsvårdslagstiftningar (LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård och LVM, Lagen om
vård av missbrukare). Personer med båda tillstånden faller, enligt brukarföreningar och
patienter, mellan stolarna. Vården vet om vikten av helhetssyn på patientens situation
och socialtjänsten har tydligt uppdrag”, skriver de fyra motionärerna, Janette Olsson (S), Andreas Hector (S), Tomas Angervik (S) och Soraya Zarza Lundberg (S) i motionen.

Socialdemokraterna har nu därför tagit initiativ till att i Västra Götalandsregionen kartlägga och identifiera dessa patienter, samt förbättra samordningen med kommunerna.

–  Det finns många som vittnat om hur patienter bollas fram och tillbaka mellan kommun och landsting. Vi behöver ha ett gemensamt arbetssätt som förhindrar att människor hamnar i en sådan situation, säger Janette Olsson (S).

Motion om rutiner för vård vid samsjuklighet med psykiatriska tillstånd och beroendeproblematik

 

Janette Olsson (S)
Andreas Hector (S)
Tomas Angervik (S)
Soraya Zarza Lundberg S)

 

facebook Twitter Email