Patienter och personal
måste prioriteras!

Nu är det hög tid för politikerna i det moderatledda styret att svara på våra frågor: Vilka patienter ska väljas bort? Vilken personal ska sparkas för att nå era måltal och sparkrav?

I år beräknas regionens sjukhus tillsammans få ett underskott på hisnande 1,5 miljarder kronor. Det är inte 1,5 miljarder som sjukhusen har slösat bort. Det är skillnaden mellan verkligheten och den budget som det moderatledda regionstyret har beslutat om. Det är pengar sjukhusen använt för att ta hand om patienter, köpa mediciner och material, köra ambulanser och betala löner till den i många stycken underbetalda personalen. Det är 1,5 miljarder som fattas trots att samtliga sjukhus sparat hårt, minskat sin personal och vänt och vridit på varenda utgift. Samtidigt visar siffrorna att Västra Götalandsregionen är på väg mot ett plusresultat i miljardklassen. Det överskottet kan regionen tacka den socialdemokratiskt ledda regeringen för, som skickat historiskt stora pengapåsar till regionerna. Pengar som var avsedda för att stärka vården, inte för att göra fina bokslut. Täckning för sjukhusens covid-kostnader har utlovats, men hur mycket och när de kommer vet vi ännu inte. Oavsett vilket är det pengar som kommer från den S-ledda regeringen, inte regionens moderatledda styre.

För vart och ett av de sex år som denna moderatledda koalition (M, C, L, KD och MP) har styrt har sjukhusens resurser minskat i förhållande till kostnaderna. Det har lett till att allt fler sjuka människor får vänta i allt längre köer och en redan hårt ansträngd personal pressas än mer.

Det moderatledda regionstyret underlättar för vårdföretag och ger sjukhusen nya sparkrav.

Nu står vi inför ett nytt år. Att både ta hand om den vård som måst skjutas upp på grund av pandemin och samtidigt korta de redan tidigare långa köerna är en tuff uppgift, men den måste göras. Vi socialdemokrater ser att det går, om vårdens pengar får gå till vård.

Men det moderatledda regionstyret underlättar för vårdföretag och ger sjukhusen nya sparkrav. Det sker trots att sjukhusen och dess personal inte hämtat sig från vårens konsekvenser av pandemin och att vi på nytt ser hur antalet covid-sjuka stiger kraftigt. Och det görs trots att ökningen av statsbidragen från den socialdemokratiskt ledda regeringen nästa år uppgår till över 5 miljarder kronor.

Nu är det hög tid för politikerna i det moderatledda styret att svara på våra frågor: Vilka patienter ska väljas bort? Vilken personal ska sparkas för att nå era måltal och sparkrav? De budgeterade pengarna räcker inte ens för att betala de nya löneavtalen; hur ska sjukhusen samtidigt kunna korta köer och ge patienter den vård de både behöver och har rätt till?

Det socialdemokratiska budgetförslaget för 2021 hade gjort skillnad. I det finns drygt 1 miljard mera till vården, jämfört med den budget som det moderatledda styret vill ge. Vi socialdemokrater vill också göra en extra satsning på höjda grundlöner för vårdpersonalen och lägger därför drygt 800 miljoner kronor till det. M-styret lägger 0 kr.

Med ett socialdemokratiskt styre i Västra Götalandsregionen hade vårdens pengar kommit patienter och personal till del!

Carina Åström (S), vice ordförande i styrelsen för NU-sjukvården
Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitets-sjukhuset
Susanne Berglund (S), vice ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus

 Tore Hult (S), tf vice ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus
Ulla-Karin Johansson (S), gruppledare för S i styrelsen för Sjukhusen i Väster
facebook Twitter Email