Patientbehov ska styra vården – inte marknadens önskemål

– Dagens besked angående Lundby sjukhus är ett tydligt bevis för att marknaden styr sjukvården i Västra Götalandsregionen i så hög grad att de offentliga verksamheterna anpassar sig efter vårdbolagens önskemål, inte tvärtom, vilket vore det rimliga.

Det säger Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sedan beskedet i dag kommit att upphandlingen av Lundby sjukhus slutat med en sökande, multinationellt ägda Capio, som också är det företag som dikterat villkoren för upphandlingen.

Ansvaret vilar tungt på det moderatledda styret. Det är uppenbart viktigare för dem att fortsätta privatisera, än att ha patienterna i fokus. Det är inte vad marknaden vill ha som ska styra, utan vårdbehoven, menar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Risken är uppenbar att patienter kommer i kläm om regionens sjukhus förlorar strategisk nyckelpersonal

– Vi måste ha ordning och reda när det gäller sjukvården. Personalen som i dag jobbar på Lundby sjukhus gör ett mycket bra jobb, men risken är uppenbar att patienter kommer i kläm om regionens sjukhus förlorar strategisk nyckelpersonal, konstaterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

facebook Twitter Email